Wildgroei aan duurzaamheidscertificaten zorgt voor onduidelijkheid bij architecten

Of het nu door top-down druk zoals de European Green Deal, of door vraag van klanten, de vraag naar duurzame gebouwen die Europese architecten tegenkomen in hun projecten wordt steeds groter. Bij het bouwproces van gebouwen zijn echter veel spelers betrokken, en zoals blijkt uit onze onderzoeken onder hen, is duurzaamheid een breed begrip dat op verschillende manieren begrepen kan worden.

Duurzame architectuur

Duurzaamheidscertificaten helpen definities te verduidelijken en maken het mogelijk de duurzaamheid van een gebouw te meten en kwantificeren om aan regering, klanten en andere partijen in de levenscyclus van een gebouw te kunnen bewijzen hoe duurzaam het is. Gezien de centrale rol die certificering speelt in duurzame bouw, en de centrale rol die architecten spelen in het bouwproces, vroegen we architecten uit acht Europese landen welke duurzaamheidscertificering zij de belangrijkste vinden in de bouwsector.

Meningen van architecten verschillen sterk per land  

Van alle soorten certificering werd BREEAM door het grootste percentage architecten genoemd als belangrijkste duurzaamheidscertificering. Dat is niet heel verassend, aangezien het de langst gevestigde duurzaamheidscertificering is, met haar oorsprong in het Verenigd Koninkrijk in de jaren negentig. Ondanks dat wordt BREEAM slechts door 16% van Europese architecten als belangrijkste aangemerkt. Die architecten komen uit enkele van de onderzochte landen, maar duidelijk niet uit Duitsland of Italië, waar geen van de architecten BREEAM noemde.

Het BEEAM voorbeeld toont aan dat het belang van bepaalde duurzaamheidscertificering in de bouw voor een groot deel wordt bepaald door nationale grenzen. Casa Clima is daar nog een beter voorbeeld van. Het is de tweede certificering in de grafiek, genoemd als belangrijkste door 9% van de Europese architecten. Als we echter inzoomen laat onze data zien dat al die architecten uit Italië komen, waar maar liefst 71% van de architecten Casa Clima als belangrijkste duurzaamheidscertificering ziet.

Kennis van architecten over duurzaamheidscertificering is nog steeds beperkt

Dat in bepaalde landen, bepaalde duurzaamheidscertificering overheerst betekent niet dat de bovenstaande Europese gemiddelden ons niets waardevols vertellen. Het meest genoemde antwoord op de vraag welke duurzaamheidscertificering het belangrijkst is in de bouwsector, is ‘don’t know/no opinion’ (weet niet/geen mening), dat door 37% van de Europese architecten gegeven werd. Dit laat zien dat de kennis van architecten over duurzaamheidscertificering nog steeds beperkt is.

Als we kijken naar individuele landen, variëren de percentages ‘Don’t know/no opinion’ van 17% in Frankrijk tot maar liefst 70% in Duitsland. Italië vormt echter een grote uitzondering. Zoals vermeld noemden 71% of Italiaanse architecten Casa Clima als belangrijkste duurzaamheidscertificering, gevolgd door Leed (20%) en enkele andere. Slechts 3% van de Italiaanse architecten gaf aan het niet te weten of geen mening te hebben.

Fabrikanten kunnen kennisleider worden

Behalve de goedgeïnformeerde Italiaanse architecten is het duidelijk dat de kennis van Europese architecten over duurzaamheidscertificering nog steeds beperkt, en met name in enkele specifieke landen. Voor fabrikanten van bouwmaterialen en producten ligt hier een kans om op te treden als kennisleider op het gebied van duurzaamheidscertificering, vooral omdat architecten de website van fabrikanten sowieso de belangrijkste informatiebron over duurzaamheid van materialen vinden.

Om te zien welke certificering het belangrijkst wordt gevonden in bepaalde landen, en voor een volledig overzicht van de kijk op en ideeën over duurzaamheid en circulariteit van architecten uit acht Europese landen, verwijzen we naar het  Q1 2022 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.