Wie zijn de meest duurzame installateurs?

Duurzaamheid is een hot topic in de Europese installatiesector, maar de temperatuur verschilt nogal van land tot land. Zoals we in een eerder artikel lieten zien, geven Poolse en Nederlandse w-installateurs aan dat duurzaamheid een rol speelt in meer dan de helft van hun installatieprojecten, terwijl dat in Frankrijk minder dan een derde is. In Polen en Nederland promoot zo’n twee derde van de installateurs actief duurzame oplossingen aan hun klanten, waarmee Poolse en Nederlandse installateurs dus ook aan kop staan.

Maar hoe zit het met de duurzaamheid van de installateurs zelf? Geven ze slechts advies of geven ze ook het goede voorbeeld? Voor het Q4 2021 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy, hebben we 700 w-installateurs uit zes Europese landen geïnterviewd over de rol die duurzaamheid speelt in hun installatieprojecten. Ook hebben we ze gevraagd naar hun eigen bijdrage aan een duurzamer wereld, en in hoeverre installateurs bewust zijn van hun eigen uitstoot?

Bewustzijn van eigen CO2-uitstoot verschilt enorm

In de twee landen waar duurzaamheid het vaakst een rol speelt in installatieprojecten, Polen en Nederland, zijn installateurs ook het meest bewust van hun eigen impact op het milieu. 86% van de Poolse en 72% van de Nederlandse installateurs geeft aan bewust te zijn van de CO2-uitstoot van hun eigen bedrijf. Het meest opvallend zijn echter de grote verschillen in bewustzijn van uitstoot, van 86% in Polen tot slechts 5% in Frankrijk.

Bewustzijn betekent niet automatisch actie

Dat installateurs bewust zijn van de eigen uitstoot lijkt weinig te zeggen over de mate waarin installatiebedrijven zelf duurzame oplossingen gebruiken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het percentage installatiebedrijven dat elektrische voertuigen als bedrijfswagens gebruikt, dan staan de Poolse bedrijven, waarvan 77% geen elektrische voertuigen gebruikt en dat ook niet van plan is, onderaan de lijst. Van de Franse installateurs, die het minst bewust waren van hun uitstoot, gebruikt een kwart al elektrische voertuigen en geeft nog een kwart aan dat van plan te zijn.

Ook de percentages installatiebedrijven die laadpalen voor elektrische voertuigen of zonnepanelen op hun bedrijfsterrein hebben, wijken af van de verdeling die in de bovenstaande bewustzijnsgrafiek is te zien. Het lijkt er dus op dat bewustzijn niet automatisch actie betekend, en dat actie niet altijd gelinkt is aan het bewustzijn van de installateurs. Maar er is een uitzondering.

Behalve voor het promoten van duurzame oplossingen aan klanten

Interessant is dat in landen waar het bewustzijn van de eigen uitstoot het grootst is, de installateurs ook het vaakst duurzame oplossingen promoten naar hun klanten. Het aandeel installateurs dat actief duurzame oplossingen promoot is het hoogst in Polen en Nederland, en het kleinst in Frankrijk. Bewustzijn en promotie betekent echter niet automatisch dat duurzaamheid in meer installatieprojecten een rol speelt. In het Verenigd Koninkrijk geven bijvoorbeeld ruim de helft van de installateurs aan duurzame oplossingen te promoten, maar duurzaamheid speelt er slechts een rol in 31% van de installatieprojecten, het laagste percentage van alle landen. Deze details zijn zeer interessant voor fabrikanten en merken van installatieproducten en systemen. Ze laten niet alleen zien waar installateurs het meest geneigd zijn hun duurzame oplossingen te promoten, maar ook waar en hoe fabrikanten installateurs kunnen helpen om dat met meer succes te doen. Voor een gedetailleerd overzicht van de ervaring en houding van installateurs wat betreft duurzaamheid in zes Europese landen, verwijzen we naar het Q4 2021 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.