Wie zijn de BIM gebruikende installateurs?

Building Information Modelling (BIM) speelt als onderdeel van de grotere trend van digitalisering van het bouwproces een steeds belangrijker rol in de Europese bouwsector. Afgelopen decennium hebben we BIM-gebruik onder architecten gestaag zien stijgen, en in 2021 gebruikte al 44% van de Europese architecten BIM in projecten.

Onder professionals die bij latere fasen van het bouwproces betrokken zijn is het BIM-gebruik nog vrij laag. Het gemiddelde BIM-gebruik onder Europese w-installateurs ligt bijvoorbeeld nog onder 10%. Zoals we echter al in een eerder artikel zagen, wordt verwacht dat BIM-gebruik ook onder installateurs gestaag zal groeien. In sommige gevallen ligt het BIM gebruik al wat hoger, bijvoorbeeld in Nederland, waar bijna een kwart van de installatiebedrijven al met BIM werkt.

Om een beter beeld te krijgen van de toekomst van BIM, helpt het om meer te weten over de installatiebedrijven die nu al BIM gebruiken. Wie zijn deze installateurs die geld, moeite en tijd hebben geïnvesteerd om met BIM te beginnen? Om daar achter te komen hebben we voor de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy w-installateurs uit zes belangrijke Europese markten geïnterviewd over hun ervaring met BIM.

Huidige BIM-gebruikers zijn vooral grote installatiebedrijven

Wanneer we kijken naar bedrijfsgrootte wordt BIM bijna niet gebruikt onder de kleinste installatiebedrijven. Slechts 3% van de installatiebedrijven van 4FTE of kleiner gebruikt BIM. Het gebruik onder bedrijven van 5-14FTE ligt iets hoger, maar is met 6% nog steeds slechts een fractie van de installatiebedrijven van deze grootte.

De echte BIM actie vinden we onder de grotere installatiebedrijven (15FTE of groter), waaronder BIM gebruik is gegroeid van 16% in 2020 naar bijna een kwart in 2022. Voor deze grotere bedrijven is de investering die nodig is voor de aanschaf van BIM software en het trainen of aannemen van een BIM-specialist natuurlijk beter te behappen, maar er zijn nog meer redenen waarom het voornamelijk de grotere installateurs zijn die BIM gebruiken.

BIM-gebruikers werken meer aan nieuwbouwprojecten en niet-residentiële projecten

Gemiddeld halen BIM-gebruikende installatiebedrijven 57% van hun omzet uit nieuwbouwprojecten, terwijl installateurs die geen BIM gebruiken veel meer werkzaam zijn in renovatieprojecten. Bovendien halen BIM-gebruikende installateurs ongeveer de helft van hun omzet uit niet-residentiële projecten, terwijl installateurs die BIM niet gebruiken juist 61% van hun omzet uit residentiële projecten halen.

Het ligt voor de hand dat BIM al meer wordt gebruikt in grotere niet-residentiële nieuwbouwprojecten. Vaak zijn het grote installatiebedrijven die bij dergelijke projecten betrokken zijn. Dat betekent dat grote installateurs, naast dat ze de middelen hebben om te investeren in BIM, ook meer directe baat hebben bij starten met werken in BIM.

De toekomst van BIM-gebruik onder installateurs

Het bovenstaande verklaart ook waarom BIM-gebruik niet explodeert maar enkel gestaag groeit. BIM wordt voornamelijk gebruikt voor grote niet-residentiële nieuwbouwprojecten waar grote installatiebedrijven bij betrokken zijn. De kleinere installatiebedrijven, voor wie starten met BIM een aanzienlijker investering is en in hun kleinere, residentiële renovatieprojecten minder oplevert, zijn een stuk talrijker dan de grote installatiebedrijven.

Dat betekent echter niet dat verdere groei van BIM-gebruik onmogelijk is. BIM zal steeds meer een vereiste worden voor projecten, en onder architecten en aannemers is gebruik van BIM al aanzienlijk en zal het alleen maar groeien. Onze verwachting is dat BIM-gebruik zal blijven groeien onder de grote installatiebedrijven, en dat de groep installatiebedrijven van 5-14FTE langzaam ook tot BIM-gebruik zal worden aangetrokken. Voor verdere informatie over de rol die BIM speelt in projecten van w-installateurs in zes belangrijke Europese markten, verwijzen we naar het Q1 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.