WIE IS HET EUROPESE KLUSBEDRIJF EN WAAROM IS HET BELANGRIJK OM DAT TE WETEN?

Sinds 2009 hebben we verschillende monitor onderzoeken opgezet die gebaseerd worden op interviews met architecten, aannemers, w-installateurs, e-installateurs en consumenten. Elk van deze groepen vertegenwoordigt een bepaalde plaats in de waardeketen van het bouwproces en werkt met bepaalde productgroepen die afhangen van hun beroep en specialisatie. Voor fabrikanten en merken van bouw-, installatie- en doe-het-zelfproducten vertegenwoordigen deze populaties hun doelgroepen.

Er is echter één groep waar we tot dusver geen vat op konden krijgen, vooral omdat deze groep bestaat uit professionals die een verscheidenheid aan klussen opknappen. Deze klusbedrijven hebben gisteren misschien een keuken of dakraam geïnstalleerd, verven vandaag wellicht een huis, en kunnen morgen zomaar een installatie- of loodgietersklus hebben, om maar wat voorbeelden te noemen. Deze professionals gebruiken zo een bredere verscheidenheid aan producten dan andere, meer gespecialiseerde doelgroepen van fabrikanten en merken.

Door hun diversiteit is het onderzoeken van professionele klusbedrijven nogal lastig, met als gevolg dat er niet zo veel bekend is over deze mogelijk grote en lucratieve groep van polyvalente professionals. Daarom is USP een nieuw monitoronderzoek gestart, de Handyman Insight Monitor, waarvan het eerste rapport zich onder andere richt op de hamvragen: wie zijn deze klusbedrijven? En waarom is het de moeite onderzoek naar hen te doen?

Wie zijn de klusbedrijven eigenlijk?

We hebben rond de 1700 respondenten uit zeven Europese landen geïnterviewd. Zij werken allemaal als of bij bedrijven niet groter dan 4 fte., die actief zijn in de bouw en daar werkzaam zijn in minimaal drie verschillende vakgebieden of ambachten. Deze steekproef heeft een goed beeld van het Europese klusbedrijf opgeleverd. We weten nu dat de Europese klusjesman of vrouw gemiddeld 49 jaar oud is, als zelfstandige of samen met een andere klusjesman werkt, en het leeuwendeel van de omzet verdient aan klussen voor particuliere huiseigenaren, zoals bijvoorbeeld renovaties of onderhoudswerk.

Misschien nog belangrijker is dat we nu een inzicht hebben in de verscheidenheid aan klussen en werkzaamheden die Europese klusbedrijven uitvoeren, wat ook gelijk een goede illustratie is van de aanzienlijke verschillen tussen klusbedrijven uit verschillende landen.

Gemiddeld voert een Europees klusbedrijf 9,1 verschillende activiteiten in installatie, bouw en interieurafwerking uit. Wanneer we kijken naar de specifieke landen, dan schommelt dit tussen het Verenigd Koninkrijk, met gemiddeld maar liefst 12,2 verschillende activiteiten, en Duitsland met slechts 5,1 activiteiten. Duitse klusbedrijven zijn dus het meest gespecialiseerd en het minst multi-vaardig.

Een lucratieve groep

Het is dus duidelijk dat diversiteit een kenmerkende eigenschap is van klusbedrijven, met hun verscheidenheid aan werkzaamheden en de grote verschillen tussen landen, maar wat hebben we aan die informatie? Ten eerste betekent een diversiteit aan activiteiten en klussen dat klusbedrijven ook een diversiteit aan materialen, producten en gereedschappen gebruiken, wat ze voor een verscheidenheid aan fabrikanten en merken van die producten een potentiële doelgroep maakt.

Ten tweede hebben klusbedrijven een flinke vinger in de pap waar het gaat om het kopen van die producten. Zoals vermeld halen ze de meeste omzet uit klussen voor particulieren, maar slechts een derde geeft aan dat particulieren meestal zelf de benodigde materialen en producten kopen. Meer dan de helft van de klusbedrijven spreekt die stelling juist tegen en koopt de benodigde spullen dus meestal zelf, wat ze een interessante potentiële doelgroep maakt.

Ten slotte zijn deze klusbedrijven, die dus mogelijk zelf over de materialen, producten en gereedschappen beslissen, erg talrijk. Wij schatten dat het aantal professionele klusbedrijven uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk samen boven een half miljoen ligt. Dat maakt klusbedrijven niet enkel een interessante doelgroep, maar ook een potentieel zeer lucratieve doelgroep.

Om meer te weten te komen over de manier van werken, activiteiten, koopgedrag en merkgevoeligheid van klusbedrijven in zeven Europese markten verwijzen we naar het 2021 rapport van de Handyman Insight Monitor van USP Marketing Consultancy.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.