VERSCHUIVING GENERATIE SCHILDERS VRAAGT OM EEN VERANDERING IN MARKETINGSTRATEGIEËN

  • Door: Dirk Hoogenboom
  • 28 januari 2022
  • Bouw

Mediagebruik, online oriëntatie en koopgedrag

Afgezien van het effect op het tekort aan arbeidskrachten zal deze demografische trend grote gevolgen hebben voor de effectiviteit van de communicatiekanalen die door fabrikanten en merken worden gebruikt om professionele schilders te bereiken, aangezien het gebruik van bepaalde mediakanalen vaak leeftijdsgebonden is. Om op deze ontwikkelingen te kunnen anticiperen, hebben we ons in de Painter Insight Monitor 2019 gericht op mediagebruik, online oriëntatie en koopgedrag van professionele schilders uit acht Europese landen.

Online kanalen

Als we ons bijvoorbeeld richten op de gebruikte online kanalen, zijn er grote generatieverschillen te zien. Van de 55-plussers maakt minder dan de helft gebruik van online kanalen, terwijl meer dan twee derde van de jongere generatie professionele schilders aangeeft dat ze online kanalen gebruiken voor informatie en inspiratie.

Land specifiek

Landspecifieke resultaten ondersteunen dit beeld van generatieverschillen in het gebruik van online kanalen. In Spanje en Polen worden bijvoorbeeld meer online kanalen gebruikt dan in andere landen, de gemiddelde leeftijd van schilders in Spanje en Polen is dan ook lager dan in andere landen. Ook het nut van online informatie en het belang van internet voor het bedrijfsleven wordt het meest gewaardeerd door Spaanse en Poolse schilders.

Online marketingstrategieën

Aangezien verwacht mag worden dat de oudere generatie schilders, die nu een aanzienlijk deel van de schilderspopulatie in handen hebben en vaak in besluitvormingsposities zitten, de komende tien jaar met pensioen zal gaan, is informatie over de verschillen in gebruik van mediakanalen tussen leeftijdsgroepen van onschatbare waarde voor toekomstige marketingstrategieën. Aangezien de jongere leeftijdsgroep in absolute cijfers zal groeien en langzaam maar zeker de besluitvormingsposities gaan overnemen van de oudere generatie die met pensioen gaat, tonen deze resultaten aan dat online marketingstrategieën steeds belangrijker zullen worden.

Painter Insight Monitor 2019

Gezien deze trends en de onvermijdelijke progressie van de tijd, kunnen fabrikanten en merken vandaag het beste handelen en hun marketinginspanningen aanpassen aan de markt van morgen. Voor meer gedetailleerde informatie over het gebruik van mediakanalen en online oriëntatie en koopgedrag van professionele schilders uit acht Europese landen verwijzen we u naar de Painter Insight Monitor 2019.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.