CIRCULAIRE BOUW: UTOPIE OF NOODZAAK?

Nadat eerst duurzaamheid gemeengoed is geworden in de Nederlandse bouwsector, gaan we nu een stap verder: circulariteit. Of de Nederlandse bouw ooit volledig circulair gaat worden vindt 39% van de Nederlandse architecten vooralsnog moeilijk te geloven, het hoogste percentage in heel Europa. Er zijn echter ook voldoende positieve aanknopingspunten te ontdekken: zo zegt meer dan de helft van de Nederlandse architecten dat zij gebouwen ontwerpen die eenvoudig te transformeren of slopen zijn. Hiermee zijn de Nederlandse architecten één stap of wellicht zelfs meer stappen verder dan hun Europese collega’s. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy (Q4 2018). Tijdens BouwBeurs 2019 staat, donderdag 7 februari, het thema ‘circulair ontwerpen en bouwen’ centraal in het speciale programma BouwBeurs R&D. Hier worden architecten uitgenodigd om middels nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire productie, projecten en ervaringsdeskundigen, de bomen weer te zien in het circulaire bos.

HOE BIM DE ROLLEN IN HET BOUWPROCES VERANDERT

Het lijkt misschien veilig om aan te nemen dat trends en ontwikkelingen in de steeds veranderende bouwmarkt van invloed zijn op de rollen en invloed van alle partijen die betrokken zijn bij de bouw van een gebouw, maar dit is een veronderstelling. Daarom hebben we ons voor de Q1 2019 European Architectural Barometer gericht op het veranderen van rollen in het bouwproces en hebben we architecten in acht verschillende Europese landen gevraagd welke veranderingen zij waarnemen in de rollen van andere partijen in het bouwproces van conceptontwikkeling tot oplevering, en welke oorzaken van deze veranderingen ze kunnen identificeren. De resultaten zijn inderdaad inzichtelijk.

BREXIT EN DE BOUWSECTOR; BRITSE ARCHITECTEN VOORSPELLEN EEN STERKE DALING VAN VOLUMES

Ongeacht onze kijk op de zaak, kunnen we het er allemaal over eens zijn dat het onderwerp Brexit gehuld is in volatiliteit. Aangezien de situatie van dag tot dag verandert, zijn alle voorspellingen over hoe de Brexit in de praktijk zal uitpakken slechts speculaties. Ongeacht de uitkomst van Brexit eist de huidige onzekerheid nu al haar tol in de Britse bouwsector, zoals blijkt uit de resultaten van de laatste versie van de Europese Architectuurbarometer (Q2 2019), waarvoor we architecten uit acht Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, hebben geïnterviewd over de omzet- en orderportefeuilleontwikkelingen en over het thema ‘arbeidstekort’.

NEDERLANDSE ARCHITECT MEER BEZORGD OVER EFFECT STIKSTOFREGELS DAN EUROPESE COLLEGA

De discussie omtrent de stikstof-uitstoot beheerst de afgelopen maanden het Nederlandse politieke en publieke debat. Eind mei, besliste de Raad van State dat het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS), gebruikt vanaf 2015, in strijd is met de Europese regelgeving. Het Europese stikstofbeleid is er op gericht de stikstof-uitstoot nabij zogenaamde Natura 2000-gebieden te beperken. De Nederlandse aanpak om achteraf maatregelen te treffen om stikstof-uitstoot terug te dringen is nu veroordeeld. Vanaf nu zal een bouwvergunning pas gegeven worden na een positieve beoordeling over de stikstof-uitstoot of compensatie daarvan. Dit heeft grote gevolgen voor de Nederlandse bouwsector. Het aantal bouwprojecten dat op zijn minst vertraging oploopt en in het ergste geval afgewezen wordt, wordt geschat op maar liefst 18.000. Het probleem is zo groot dat marktpartijen spreken van een slot op de bouwsector.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.