Ondanks de oorlog vlamt de Europese installatiesector op

Ondanks de oorlog vlamt de Europese installatiesector op Het begin van 2022 werd gekenmerkt door onzekerheid, waar de Russische invasie in Oekraïne natuurlijk een grote oorzaak van is. Bovendien wordt onzekerheid in de bouw- en installatiesector gevoed door aanhoudende problemen in toeleveringsketens en bijvoorbeeld het versnellen van de energietransitie. De vraag is welke invloed deze factoren hebben op de bedrijvigheid van installatiebedrijven? Die onzekerheid en spanning in het eerste kwartaal was voor veel w-installateurs en loodgieters inderdaad voelbaar, zo blijkt uit de resultaten van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy. Uit de interviews met installateurs uit zes Europese landen blijkt dat omzetten van installatiebedrijven in dat eerste kwartaal al wat daalden. Omzetbalansen bleven grotendeels positief Ondanks de daling waren omzetten in Q1 echter nog steeds positief, behalve in Polen, waar de gemiddelde omzetbalans na drie positieve kwartalen weer een negatief kwartaal laat zien. Op zich is dat niet verassend, aangezien Polen ook het dichtst bij de oorlogszone ligt. Het tweede kwartaal stegen omzetten van installatiebedrijven echter alweer. Hoewel in Polen de omzetbalans in Q2 nog steeds negatief was, stegen vergeleken met het eerste kwartaal ook daar de omzetten weer. Het tweede kwartaal waren omzetten dus alweer aan het groeien, en de verwachtingen van installateurs voor het derde kwartaal zijn zelfs nog beter. Afgezien van een dip in Q1 en de negatieve balans in Polen lijkt de oorlog in Oekraïne dus niet erg veel invloed te hebben op de installatiebedrijven. Dat ligt min of meer in lijn met onze voorspellingen voor de hele bouw en installatiesector. Die laten zien dat groei in deze sectoren wat zal vertragen, maar dat er nog steeds groei verwacht wordt. Orderportefeuilles van installateurs groeien Vooral in de installatiesector is verduurzaming en de energietransitie een grote aandrijver. Daar zijn immers veel nieuwe installaties in gebouwen voor nodig zijn, wat de installatie sector een boost geeft. De door de oorlog veroorzaakte energiecrisis vergroot de druk op het overschakelen naar duurzame energiebronnen nog meer. Het resultaat is nog meer werk voor de installateurs, wat ook is terug te zien in hun orderportefeuilles. Zoals de grafieken laten zien, schoten orderportefeuilles van installateurs in vier van de zes landen in het tweede kwartaal ineens flink omhoog. Nederlandse installateurs zijn het drukst, met gemiddeld maar liefst 10,3 maanden werk in de agenda. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn de orderportefeuilles met gemiddeld 8,9 en 7,7 maanden werk ook ongekend groot. De enige landen waar orderportefeuilles van installatiebedrijven daalden zijn Frankrijk en Polen, maar zelfs daar hebben installateurs gemiddeld voor zes maanden werk. Kleine invloed op veel trends Dus wat is nu de impact van de oorlog in Oekraïne op de Europese installatiesector? Aan de omzetten te zien is die impact afgezien van een dipje in Q1 over het algemeen gering. In de hele Europese bouw en installatiesector zien we min of meer hetzelfde; wat lagere groei, maar nog steeds groei. Vanuit dit perspectief is de impact van de oorlog in Oekraïne op deze sectoren dus maar gering. Kijken we naar de orderportefeuilles, dan hebben installateurs het ineens een stuk drukker, maar dat is niet volledig aan de oorlog in Oekraïne en resulterende energietekorten toe te schrijven. Verduurzaming en energietransitie is immers al langer een sterke trend, die door steeds zichtbaarder klimaatverandering ook een steeds grotere invloed heeft. Meer dan tevoren worden momenteel initiatieven en beleidsmaatregelen zoals de European green deal tot uitvoer gebracht die uiteindelijk de agenda van installateurs ook vullen. Eigenlijk is de oorlog in de Oekraïne en de bijkomende energiecrisis een vlieg die het web van trends in de installatiemarkt invliegt. Hoewel de impact gering lijkt, is er wel invloed op al die trends. De energietransitie wordt versneld, dus installateurs krijgen het drukker. Dat beïnvloed bijvoorbeeld ook weer het probleem van arbeidstekorten en materiaaltekorten, en zo gaat de trilling door het hele web van trends. Hoe dan ook, installatiebedrijven zullen zich voorlopig geen zorgen hoeven te maken over een tekort aan werk. Voor meer informatie over de ontwikkeling van installatiebedrijven in zes belangrijke Europese markten verwijzen we naar het Q2 2022 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.