NEDERLANDSE CONSUMENTEN EN SCHILDERS ZIJN HET MINST BEGAAN MET DUURZAAMHEID

Ontwikkeling duurzaamheid

Deze trend in de richting van duurzaamheid was al eerder zichtbaar in veel sectoren, waaronder de bouwsector, maar is tijdens de crisisjaren een beetje weggekwijnd. Na de financiële crisis, toen de economie sterker werd en de consumentenbudgetten groeiden, werd duurzaamheid weer belangrijker. Nu, bij het ontwerpen van gebouwen en het kiezen van materialen, wordt duurzaamheid een steeds belangrijkere factor in de bouwmarkt.

Verfmarkt

In veel landen wint duurzaamheid ook aan belang in de verfmarkt, een markt die inherent verbonden is met chemicaliën. Daarom heeft USP Marketing Consultancy deze duurzaamheidstrend in de gaten gehouden voor de Painter Insight Monitor 2019. De resultaten van de Painter Insight Monitor 2019, waarvoor professionele schilders uit acht Europese landen werden geïnterviewd, laten zien dat de trend naar duurzaamheid en de vraag naar duurzame producten per land sterk verschilt.

Zoals uit de afbeelding blijkt, vraagt een meerderheid van de klanten aan professionele schilders om milieuvriendelijke verfproducten te gebruiken in vijf van de acht Europese landen die bij ons onderzoek betrokken zijn, namelijk in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Polen en Italië. Toen we aan schilders vroegen of zij aandacht besteden aan de milieukeurmerken van verfproducten, vielen dezelfde vijf landen op. Vergelijkbare resultaten werden gezien bij het stellen van meer specifieke vragen, bijvoorbeeld over het gebruik van oplosmiddelvrije of conserveringsvrije verf. Ook hier geldt dat de grotere vraag van klanten naar deze duurzamere producten samenhangt met het feit dat schilders meer aandacht besteden aan het gebruik ervan. Dit geeft een duidelijk beeld van de grote vraag van klanten naar duurzame producten, waardoor schilders meer aandacht besteden aan eco-labels, meer gebruik maken van oplosmiddelvrije verf en meer nadruk leggen op duurzaamheid als geheel.

Lage vraag naar milieu vriendelijke verfproducten

Wat opvalt op het gebied van duurzaamheid is de drie landen waar de vraag naar milieuvriendelijke verfproducten lager is. In België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland is de vraag naar milieuvriendelijke verven blijkbaar niet zo hoog, waardoor schilders in dezelfde drie landen, vooral in Nederland, minder aandacht besteden aan milieukeuren. Als we ons richten op het gebruik van meer specifieke producten zoals oplosmiddelvrije en conserveringsvrije verf, lijkt het erop dat de Nederlandse klanten niet erg veeleisend zijn, maar dat de Nederlandse schilders juist het initiatief nemen en meer aandacht besteden.

Painter Insight Monitor 2019

Ondanks deze inspanningen, en gezien de algemene opkomst van verantwoord consumentisme en aandacht voor duurzaamheid, kan niet worden ontkend dat Nederlandse consumenten en schilders achterblijven bij de rest van de Europese landen en zich minder zorgen lijken te maken, terwijl Frankrijk vooroploopt. Voor meer landspecifiek inzicht in de trendontwikkelingen in de verfmarkt verwijst USP Marketing Consultancy u naar dePainter Insight Monitor 2019

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.