HOE EFFECTIEF ZIJN RECLAMEBOODSCHAPPEN GERICHT OP INSTALLATEURS?

  • Door: Maja Markovic
  • 27 januari 2022
  • Installatie

De vraag is of elektrische installateurs, een belangrijke doelgroep van deze reclames, werkelijk tot actie overgaan? In hoeverre zetten zij de volgende stap om meer te weten te komen, waarmee ze ook de eerste stap zetten op de potentiële weg naar een aankoop?

Om hier een antwoord op te kunnen geven hebben we installateurs uit zeven Europese landen tijdens de interviews voor het Q1 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy gevraagd naar hun media oriëntatiegedrag en de rol die reclame daarin speelt.

De impact van reclames verschilt enorm per land

We vroegen installateurs of ze überhaupt tijd investeren om meer te weten te komen over recente trends en ontwikkelingen, en of het zien of horen van reclameboodschappen hen beweegt om meer informatie over een nieuw product te zoeken. In beide gevallen blijken de verschillen per land aanzienlijk te zijn.

How effective are advertisements aimed at installers?
European Electrical Installation Monitor Q1 2021

In Duitsland geeft slechts 41% aan te investeren om op de hoogte te zijn van trends en ontwikkelingen. Bovendien geeft slechts 27% aan daar toe aangezet te worden door reclames, wat het voor fabrikanten in Duitsland dus minder aantrekkelijk maakt om enkel te bouwen op advertenties en reclameboodschappen.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we Nederland, waar twee derde van de installateurs tijd steekt in leren over trends en ontwikkelingen, en maar liefst 72% zegt dat reclameboodschappen hen beweegt meer te weten te komen over producten. Dat maakt Nederland een lucratief land om in te zetten op marketing via advertenties en reclameboodschappen.

Het land maakt niet alle verschil

Voor je beslist om te investeren in advertenties en reclameboodschappen in Nederland of die juist te stoppen in Duitsland, is het goed om te beseffen dat het gedrag van installateurs niet homogeen is en dat er grote verschillen bestaan tussen types installateurs binnen een land. De effectiviteit van dat soort marketing hangt dus niet enkel af van nationaliteit maar ook van andere eigenschappen van je doelgroep.

Eén van die eigenschappen is bijvoorbeeld leeftijd. Het is redelijk om aan te nemen dat oudere installateurs vaker hogere posities in installatiebedrijven hebben en dus meer invloed hebben binnen die bedrijven. Dat zou betekenen dat oudere installateurs meer invloed hebben op aankoopbeslissingen, wat hen een aantrekkelijke doelgroep maakt voor advertenties en reclameboodschappen die specifiek op hen gericht zijn, toch?

Nou, nee. Of in ieder geval hangt het af van het mediakanaal. De oudste leeftijdsgroep van Europese installateurs, 60 jaar of ouder, heeft het hoogste aandeel installateurs die zeggen tijd te investeren in leren over trends en ontwikkelingen (62%). In die zelfde leeftijdsgroep is de kans dat een installateur zich daar toe laat aanzetten door een reclameboodschap het kleinst; slechts 45% van de zestigplussers laat zich daar door bewegen.

Ken de voorkeur van je doelgroep

Fabrikanten van elektrische installatieproducten wijden elk jaar aanzienlijke budgetten aan adverteren, maar hoe weet je of dat een optimale investering is? Het voorgaande laat zien dat de effectiviteit van reclameboodschappen af hangt van jouw kennis over eigenschappen van je doelgroep en van hun voorkeuren voor bepaalde reclame en mediaoriëntatie.

Om meer te weten te komen over het mediaoriëntatie gedrag van elektrische installateurs in zeven Europese landen verwijzen we je naar het  Q1 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.