HOE BIM DE ROLLEN IN HET BOUWPROCES VERANDERT

Hoewel architecten verwachten een centrale rol in het bouwproces te houden en zichzelf nog steeds als de belangrijkste beïnvloeders van alle stappen in het proces zien, tonen resultaten uit de Europese Architectuurbarometer Q1 2019 dat zij ook een groeiende invloed van andere betrokken partijen zien. Vanwege trends zoals de toenemende complexiteit van gebouwen en de toenemende complexiteit van het bouwproces, bijvoorbeeld vanwege de focus op duurzaam bouwen, is meer specialisme nodig in bepaalde stappen tussen concept en oplevering. Omdat architecten niet op elk gebied specialist kunnen zijn, wordt meer werk uitbesteed aan consultancybedrijven, zoals ingenieursbureaus om bepaalde technische specificaties te berekenen, of consultants die gespecialiseerd zijn in wet- en regelgeving. Als gevolg hiervan krijgen deze gespecialiseerde partijen invloed in specifieke delen van het bouwproces.

Digitalisering in het bouwproces

Er is echter een andere trend te zien die naar verwachting de komende jaren een grote impact zal hebben op de verdeling van rollen, verantwoordelijkheden en invloed van partijen die betrokken zijn bij het totale bouwproces. Die trend is digitalisering in het bouwproces, of meer specifiek het gebruik van BIM.

We volgen het BIM-gebruik sinds 2013 en BIM was het centrale thema van de European Architectural Barometer van Q4 2017. Architecten merkten op dat BIM hen in staat stelt nauwer samen te werken met belanghebbenden in hun projecten en hen de mogelijkheid biedt gemakkelijk informatie uit te wisselen. Dit alles leidt tot een soepeler en sneller proces, minder fouten in het ontwerp en zorgt ervoor dat de architecten de controle hebben over hun projecten. We hebben ook gezien dat de ontwikkeling van het BIM-gebruik en het aandeel van projecten waarin BIM een rol speelt, per land kan verschillen.

Aandeel van BIM-gerelateerde architectuurprojecten waarbij een hoofdaannemer betrokken is bij het gebruik van dit BIM-model – USP Marketing Consultancy

Toonaangevende rol architect

Uit ons huidige onderzoek blijkt dat de partijen die betrokken zijn bij het gebruik van BIM per land verschillen. Zoals uit het beeld blijkt, varieert het aandeel van BIM-gerelateerde projecten waarbij een hoofdaannemer actief betrokken is bij het gebruik van het BIM-model bijvoorbeeld tussen slechts 11% in Duitsland en maar liefst 43% en 45% in respectievelijk België en Nederland. In de meeste BIM-gerelateerde projecten in alle Europese landen is de architect nog steeds de belangrijkste partij bij het actualiseren en controleren van de nauwkeurigheid van de gebruikte BIM-modellen. Wanneer we echter inzoomen op Nederland en België, blijkt er een verschuiving in de rollen plaats te vinden.

Effect van BIM

Naast de mogelijkheid voor architecten om gemakkelijker informatie uit te wisselen met belanghebbenden en om het overzicht en de controle over projecten te behouden, stelt BIM ook andere betrokken partijen in staat om informatie op te vragen en toe te voegen. Deze mogelijkheid tot gegevensuitwisseling is het essentiële voordeel van BIM. Maar dat betekent ook dat BIM andere partijen dan de architect in staat stelt om invloed uit te oefenen op het totale project. Een hoofdaannemer die actief betrokken is bij het gebruik van het BIM-model kan bijvoorbeeld invloed uitoefenen op de eerdere fasen, zoals de ontwerpfase, van het project.

Veranderende rollen

Dit wordt duidelijk als we kijken naar BIM-gerelateerde projecten in Nederland en België waarbij een hoofdaannemer betrokken is bij het gebruik van het BIM-model. In ongeveer de helft van deze projecten is de architect nog steeds de belangrijkste partij als het gaat om actualisering en verantwoordelijkheid voor de juistheid van het gebruikte BIM-model. In één op de vijf projecten in Nederland en één op de zes in België wordt die leidende rol echter door een hoofdaannemer op zich genomen. In één op de vijf projecten in beide landen worden deze verantwoordelijkheden bovendien gedeeld door alle betrokken partijen.

Conclusie

Deze resultaten, waarvan meer gedetailleerde cijfers te vinden zijn in de Europese Architectuurbarometer Q1 2019, tonen aan dat de trend van digitalisering in het bouwproces inderdaad gevolgen heeft voor de rollen en verantwoordelijkheden van architecten en andere betrokken partijen. BIM stelt andere partijen, zoals een hoofdaannemer, in staat om hun invloed op het totale bouwproces te vergroten, en aangezien het gebruik van BIM blijft groeien, verwachten we dat dit effect in de toekomst steeds groter zal worden.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.