Grote verschillen in bekendheid en gebruik van BIM onder Europese e-installateurs

In het afgelopen decennium is BIM een steeds grotere rol gaan spelen in de digitalisatietrend in de bouwsector. Daarom vragen we verschillende soorten professionals in de bouw regelmatig naar hun bekendheid met, gebruik van en mening over BIM. Zo hebben we het BIM gebruik onder Europese architecten bijvoorbeeld zien stijgen van 10% in 2009 tot 44% in 2021.  In mindere mate in BIM gebruik ook gestegen onder aannemers, terwijl w-installateurs zich veelal nog aan het begin van de BIM adoptiecurve bevinden

Maar hoe zit het met de e-installateurs? Hoe ervaren zij de gestage groei van de rol die BIM speelt in bouwprojecten? Zijn ze nog vrij onervaren met BIM, zoals de w-installateurs, of nemen ze BIM op en doen ze er hun voordeel mee, zoals een steeds grotere groep aannemers. Dat hebben we e-installateurs uit zeven landen gevraagd voor het Q3 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy, dat zich focust op BIM in de installatiemarkt.

Grote verschillen in BIM-bekendheid en gebruik

Van alle Europese e-installateurs weten vier van de tien af van het bestaan van BIM. Dat betekent dat zes van de tien e-installateurs nog nooit van BIM gehoord heeft. Ook heeft slechts één op de tien Europese e-installateurs in één of meer projecten met BIM gewerkt. Hier moet wel bij gezegd worden dat er enorme verschillen bestaan tussen bedrijven van verschillende grootte. Van de grootste Europese installatiebedrijven (15+ FTE) werkt ongeveer een kwart al met BIM.

Net als er grote verschillen bestaan tussen bedrijven van verschillende grootte, bestaan er grote verschillen tussen de zeven onderzochte landen. BIM is het minst bekend onder e-installateurs in Spanje, waar drie kwart van hen nog nooit van BIM gehoord heeft. In Duitsland ligt dat percentage rond de 70%, gevolgd door België (63%). In Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk zijn daarentegen ongeveer de helft van de installateurs bekend met BIM en heeft ongeveer één op de acht installateurs er al mee gewerkt.

Nederlandse installateurs zijn koploper in BIM-gebruik 

Bovenin het plaatje vinden we Nederland. Van alle Europese e-installateurs zijn de Nederlandse het vaakst bekend met BIM en werken ze er het meest mee. Maar liefst 70% is bekend met BIM, een wereld van verschil met Spanje, waar slechts 24% van de installateurs BIM kent. In Nederland wordt BIM inmiddels gebruikt door 24% van de e-installateurs, een percentage dat oploopt naar 41% onder de grootste installatiebedrijven (15+ FTE).

Op zich is dat niet erg verrassend, aangezien digitalisering van bouwprocessen en trends gerelateerd aan BIM, zoals prefabricatie, sterk vertegenwoordigd zijn in de Nederlandse bouwsector. Die sterke vertegenwoordiging betekend echter niet dat die kennis en dat gebruik van BIM gedeeld wordt door alle installateurs. Ook in Nederland is BIM minder bekend onder kleine installatiebedrijven (1-4 FTE), waarvan slechts de helft BIM kent en één op de tien het wel eens gebruikt.

Dit laat zien dat enkel kennis van verschillen in BIM-bekendheid onder installateurs en BIM-gebruik per land niet genoeg is voor producenten van installatieproducten. Om te weten hoe ze in BIM-gerelateerde wensen van installateurs kunnen voorzien om zo hun brand image te versterken, zijn een gedetailleerder beeld per land en aanvullende antwoorden over hun BIM-gebruik nodig. Die zijn te vinden in het Q3 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.