GROOTHANDEL SPEELT BELANGRIJKE ROL IN DE PREFAB ACTIVITEITEN IN EUROPA

European Mechanical Installation Monitor Q2 2020 – USP Marketing Consultancy

Penetratie van prefab in de installatiesector is al vrij hoog

De trend in de algehele bouwsector is dat het aandeel van projecten met een bepaalde vorm van prefab toeneemt. Architecten zien al een stijging en verwachten dat dit ook de komende jaren zal worden voortgezet (28% van het projecten bevatte een vorm van prefab in 2019 en 32% werd verwacht voor 2020). Op Europees niveau heeft driekwart van de aannemers al eens gewerkt aan projecten met een bepaalde vorm van prefab en reeds 32% van alle projecten waar aannemers aan werkten in 2018, bevatte een vorm van prefab.

Het huidige onderzoek onder w-installateurs en loodgieters toont ook in de installatiemarkt een hoge penetratie van prefab producten en oplossingen. Op Europees niveau gebruikt 56% van de installateurs prefab producten en bijna 39% van de projecten waar de prefab-gebruikers aan hebben gewerkt, bevatte een bepaalde vorm van prefab. De aantallen verschillen per land (het hoogste aandeel prefab gebruikers is te vinden in Duitsland – 72%, en het laagste in Frankrijk – 32%) en ook per bedrijfsgrootte. Maar over het algemeen is het duidelijk dat het werken met prefab en het zoeken naar efficiëntie en tijdsbesparing in projecten niet iets nieuws is in de installatiesector.

Het kopen van prefab producten bij de groothandel is de meest populaire manier om te werken met prefab

Het blijkt dat groothandelaren momenteel een belangrijke rol spelen in de levering van prefab producten aan installateurs. Verwacht mag worden dat hun rol zal toenemen als de markt een grotere interesse krijgt in combinaties van geprefabriceerde elementen die per installatietype verschillen. De beschikbaarheid van verschillende soorten producten bij de groothandelaren zou het mogelijk maken om complexere oplossingen aan te bieden die verder gaan dan de producten van één fabrikant (bijvoorbeeld sanitair- en elektraproducten).

Zelfprefabricage of voormontage is ook belangrijk in sommige landen, zoals Nederland en Polen. Het kopen van prefab producten van fabrikanten gebeurt voornamelijk in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Over het algemeen geldt dat in alle landen installateurs meer technische informatie nodig hebben over de prefab oplossingen die worden aangeboden door fabrikanten. Trainingen worden ook vaak gevraagd door installateurs, evenals het verlagen van de prijzen van de prefab producten, die momenteel als duur worden beschouwd.

Het gebruik van prefab zal de komende jaren toenemen

Sommige landen zagen in de afgelopen 2 jaar al een groei in het gebruik van prefab producten. Vooral Nederlandse en Belgische installateurs hebben deze trend duidelijk opgemerkt.

Loodgieters en w-installateurs uit alle landen (behalve Frankrijk) verwachten over het algemeen dat het gebruik van prefab nog meer zal toenemen in de komende 2-3 jaar. Een van de redenen zou het toegenomen gebruik zijn van dergelijke producten in meergezinswoningen en eengezinswoningen, welke worden beschouwd als de belangrijkste groeigebieden van prefab. Andere redenen houden verband met de erkende voordelen van prefab, zoals tijdsbesparing, kostenbesparing, lagere faalkosten en snellere uitvoering van projecten, wat allemaal steeds belangrijker wordt in tijden van korte doorlooptijden van projecten en gebrek aan bekwame ambachtslieden. Deze voordelen wegen duidelijk op tegen de beperkingen en daarom is te verwachten dat het gebruik van prefab producten en oplossingen in de installatiesector de komende jaren zal blijven groeien.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.