GROEI VAN BIM-GEBRUIK ONDER ARCHITECTEN TRAGER DAN VERWACHT

Groei van BIM-gebruik onder architecten trager dan verwacht

In 2019 was het gebruik van BIM door architecten volop aan het groeien. Het aandeel architecten dat BIM gebruikt was in de periode 2017-2019 sneller gegroeid dan ooit tevoren. Het zelfde gold voor de projecten waarin BIM werd gebruikt, en ook begonnen steeds meer andere partijen in de bouwketen BIM te gebruiken

Bovendien kenden 89% van de architecten BIM in 2019, en waren er steeds meer architecten die aangaven BIM te gaan gebruiken in de komende twee jaar. Deze cijfers en ontwikkelingen gaven een beeld van een gouden toekomst voor BIM, en onze voorspelling was destijds dan ook dat BIM-gebruik onder architecten zou groeien van 38% in 2019 naar maar liefst 53% in 2021.

Na twee jaar van onvoorstelbare gebeurtenissen die een enorme impact op ons leven hebben gehad kijken we wederom naar het BIM-gebruik in acht Europese landen in de Q2 2021 European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy, om een beeld te krijgen wat er van de gouden toekomst van BIM die we twee jaar geleden voorspelden terecht is gekomen.

BIM gebruik is niet zo snel gegroeid als voorspeld

Het is duidelijk dat BIM-gebruik niet de groeispurt heeft doorgemaakt die we verwacht hadden. In plaats van te groeien tot 53%, steeg het aandeel Europese architecten dat BIM gebruikt slechts van 38% in 2019 tot 44% in 2021. We zijn de eerste die toegeven dat er toch een behoorlijk verschil zit tussen onze voorspelling uit 2019 en de werkelijkheid van 2021, en ook de eerste die zich vervolgens afvragen waar dat door komt. Wat is er gebeurd met de animo van architecten om BIM te gaan gebruiken die in 2019 zo sterk bleek te zijn? 

De pandemie verklaart niet alles

Om dit moment is het makkelijk de coronapandemie de schuld te geven, en terecht. Beginnen met BIM vereist van architectenbureaus immers een behoorlijke investering van geld en tijd. De afgelopen twee jaar zijn voor niemand makkelijk geweest en de pandemie heeft een hoop economische onrust veroorzaakt, met als resultaat geen best economisch klimaat voor het doen van grote investeringen in innovaties als BIM.

Onze resultaten laten inderdaad zien dat architecten op dit moment moeite hebben met dergelijke investeringen, aangezien een kwart aangeeft dat de grote investering de reden is om nog niet met BIM te werken. Hoewel het redelijk is om aan te nemen dat de pandemie een wat instabieler economische situatie heeft gecreëerd waardoor architecten terughoudend zijn om in BIM te investeren, is dat zeker niet de enige verklaring.  

Groei van BIM is niet alleen minder onder architecten

Een andere reden om nog niet met BIM te werken, die zelfs door een groter aandeel architecten genoemd werd (27%), is dat ze er de voordelen voor hun bedrijf niet van inzien. Ook wordt een gebrek aan vraag vanuit commerciële en zelfs publieke opdrachtgevers veel vaker dan in 2019 als reden opgegeven om nog niet met BIM te werken. Deze resultaten laten zien dat architecten niet enkel reageren op een onzekere situatie gecreëerd door de pandemie, maar op een bredere context waarin de groei van BIM-gebruik is afgenomen.

Deze redenering wordt ondersteund door andere cijfers. De bovenstaande grafiek laat zien dat het aandeel van de projecten van architecten waarin BIM wordt gebruikt in de afgelopen twee jaar nauwelijks is gestegen. Bovendien laten onze resultaten zien dat de omzet verkregen uit BIM projecten ook niet echt is gegroeid. Samen met het bovenstaande laat dit zien dat, naast minder interesse om te investeren in BIM, het gebrek aan groei in vraag naar en beloning voor een dergelijke investering architecten mogelijk nog meer weerhoudt om BIM te gaan gebruiken.    

Wat zal de toekomst brengen?

Gezien recente gebeurtenissen blijft het moeilijk te voorspellen hoe BIM-gebruik onder architecten zich zal ontwikkelen in de komende jaren. Het blijft een vraag of de vraag naar en opbrengst voor architecten die BIM gaan gebruiken niet gegroeid zijn door een onregelmatigheid als de pandemie, of door andere redenen. Als de vraag na de pandemie weer groeit kan BIM-gebruik onder architecten ook weer sneller gaan groeien, maar dat zal sterk verschillen per land.


In landen waar al veel architectenbureaus BIM gebruiken , zoals in Nederland, kan significante groei achter blijven door verzadiging van de markt. Als BIM nog niet zo prominent is in een markt, zou er juist een flinke groei gezien kunnen worden in de komende jaren, afhankelijk van de ontwikkeling van de economie en andere factoren. Het is zaak om de vinger aan de pols te blijven houden in relevante regio’s, aangezien de hartslag van BIM sterk verschild per land.

Voor meer gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van architecten en hun BIM-gebruik in acht Europese landen verwijzen we u naar de Q2 2021 European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.