Flinke verschillen in duurzaamheid in projecten van e-installateurs

Gebouwen en de bouwsector leveren een flink e bijdrage aan de jaarlijkse uitstoot van CO2. Daarom is duurzaamheid ook een veelbesproken thema in de bouwsector en vooral in de installatiesector. Een manier om gebouwen duurzamer te maken is immers om ze uit te rusten met duurzamere en energie-efficiënte systemen, en die moeten worden geïnstalleerd door professionele installateurs. Dat maakt installatiebedrijven een goede bron om aan te geven hoe vaak duurzame producten en oplossingen nou eigenlijk gebruikt worden in projecten.

De installatiesector is echter erg breed, en installateurs kunnen sterk verschillen in hun specialisaties en installatieactiviteiten. Daarom heeft USP twee monitoronderzoeken ontwikkeld, waarvan één focust op installatiebedrijven die zich vooral bezig houden met w-installatie en loodgieterswerk, en de ander op e-installateurs.

In een voorgaand artikel hebben we de rol die duurzaamheid speelt in projecten van w-installateurs al besproken. Met het Q1 2022 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy, dat focust op duurzaamheid in de e-installatiemarkt, kunnen we eerdere duurzaamheidscijfers vergelijken met de invloed die duurzaamheid heeft in de projecten van e-installateurs.

Flinke verschillen tussen duurzaamheidsniveaus in projecten van e-installateurs en w-installateurs

Volgens Nederlandse e-installateurs is duurzaamheid van invloed in de helft van hun projecten, wat het hoogste percentage is van de zeven onderzochte landen. Zij liggen echter nek aan nek met installateurs uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waar duurzaamheid in 48% van de e-installatieprojecten op een of andere manier een rol speelt. Duurzaamheid heeft de minste invloed in projecten van e-installateurs in Duitsland, waar ze die invloed slechts in 26% van hun projecten zien.

Als we vergelijken met w-installateurs, zien we zowel overeenkomsten als flinke verschillen. Volgens zowel e-installateurs als w-installateurs is het hoogste percentage installatieprojecten waarin duurzaamheid een rol speelt te vinden in Nederland. Als we echter kijken naar het Verenigd koninkrijk zijn die percentages juist tegenovergesteld, met een van de hoogste percentages e-installatieprojecten, maar het laagste percentage w-installatieprojecten waarin duurzaamheid enige rol speelt.

Ken uw installateur

Een dergelijk verschil laat zien hoe belangrijk het is voor fabrikanten van duurzame installatieproducten om het segment installateurs waar zij zich op richten goed te kennen. Uit ons monitoronderzoek weten we dat er een overlap is tussen de activiteiten van bijvoorbeeld w-installateurs en e-installateurs. Gemiddeld geeft ongeveer een derde van de Europese e-installateurs aan dat ze ook wat w-installatie of loodgieterswerk doen, bijvoorbeeld.

De hoofdactiviteiten van installateurs zijn echter het meest bepalend voor hun perspectief. Voor e-installateurs bepalen de installaties die het grootste deel van hun agenda vullen, de klanten die vragen om duurzame producten en de productgroepen waar ze het meest mee werken, hun ideeën over duurzaamheid en wat een project of product duurzaam maakt.

Om er achter te komen wat e-installateurs uit zeven grote Europese markten denken over duurzaamheid, en welke duurzame installatieproducten ze het meest gebruiken in hun projecten, verwijzen we naar het Q1 2022 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.