EUROPESE INSTALLATEURS GEVEN DE VOORKEUR AAN FACE-TO-FACE TRAINING, MAAR VERWACHTEN DAT ER NA DE COVID-19-PANDEMIE MEER TRAINING ONLINE ZAL WORDEN GEDAAN

Meer dan 90% van de W-installateurs in Europa heeft het afgelopen jaar een training gevolgd. Gemiddeld volgden installateurs tussen de vijf en negen opleidingen, waarbij nieuwe regelgeving en de installatie van specifieke producten de belangrijkste onderwerpen waren. Trainingen werden voornamelijk verzorgd door fabrikanten, maar ook door groothandels.

Ongeveer de helft van de trainingen in 2020 werd online gedaan (vs. face-to-face) in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Polen. In België en in Nederland wordt ongeveer 20% van de cursussen online gegeven. Het laagste percentage online trainingen was in Frankrijk, waar slechts 1 op de 20 cursussen online was. Niettemin geven de installateurs aan dat het aandeel van online trainingen is toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren, met name in Duitsland waar 92% van de installateurs meer online training heeft gedaan.

De toename in online training kleurt de verwachtingen van toekomstige trainingen. De helft van de installateurs in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Polen verwacht in de toekomst meer online trainingen te zullen volgen, terwijl slechts een klein aantal installateurs in België en Frankrijk meer verwacht. Hoe meer training ze online hebben gedaan, hoe meer online training wordt verwacht voor de toekomst.

Hoewel sommige W-installateurs meer online training verwachten, geven maar weinig de voorkeur aan online training boven face-to-face training. Installateurs in Duitsland zijn het meest enthousiast (hoewel slechts één op de tien de voorkeur geeft aan online training); het minst enthousiast zijn installateurs in het Verenigd Koninkrijk. Een belangrijke verklaring is het opleidingsonderwerp: nieuwe regelgeving en trends (bijv. duurzaamheid) zijn meer geschikt voor online training, terwijl training over installatie of probleemoplossing fysiek veel effectiever is. Met andere woorden, meer online training doen maakt installateurs niet per se enthouastister over online training.

Europese installateurs geven de voorkeur aan face-to-face training boven online training. Daarom moeten fabrikanten en groothandels deze offline trainingen ook blijven aanbieden. Het kan hen helpen om sterkere relaties op te bouwen met de elektrische installateur dan alleen online training aan te bieden.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.