EUROPESE CONSUMENT POSITIEF OVER PRIVATE LABELS KLUSPRODUCTEN

  • Door: Dirk Hoogenboom
  • 28 januari 2022
  • Doe Het Zelf

Positievere consumentenhouding

Uit de resultaten van de European Home Improvement Monitor Q3 2019 blijkt dat in 2018 51% van alle Europese consumenten een positieve houding ten opzichte van private labels bij DHZ producten had. Verder was 40% neutraal, 6% zei geen idee te hebben en 3% had een negatieve houding ten opzichte van de private labels. Kijkend naar de resultaten in 2019, zien we dat de positieve houding iets is toegenomen. Nu had 53% van de Europese consumenten een positief oordeel over private labels. Het aandeel neutralen daalde een beetje tot 37% en 8% zei geen idee te hebben. Bovendien daalde het percentage Europese consumenten met een negatieve houding licht tot 2%.

Positieve houding hangt af van leeftijd, niet van inkomen

Inzoomend op leeftijdsverschillen zien we duidelijk dat de oudste generatie, in de leeftijd van 55 of ouder, het minst positief is over private labels. Slechts 50% van deze groep heeft een positieve instelling. Jongere generaties zijn daarentegen positiever over de private labels. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat ouderen consumenten vaker al een voorkeursmerk hebben binnen verschillende product categorieën. Zij staan daarom minder open voor een private label.

Het is enigszins verrassend dat er geen merkbaar verschil is in de positieve houding van de consument als het gaat om inkomen. Met een positieve houding van 53% en 54% lijkt het inkomen geen bepalende factor te zijn.

Klus-ervaring en productgroepen

Bovendien laat de Europese Home Improvement Monitor Q3 2019 zien dat kluservaring de houding van de consument ten opzichte van private labels beïnvloedt. Europese consumenten zonder kluservaring hebben vaker een neutrale houding ten opzichte van private labels. Consumenten met beperkte kluservaring hebben een min of meer vergelijkbare houding. Daarentegen zijn ervaren klussers wat vaker negatief over de private labels.

Ten slotte wordt een duidelijk verschil tussen productgroepen zichtbaar. Europese consumenten geven de met name de voorkeur aan A-merken bij producten zoals cv-ketels, dakramen en beveiligingsproducten. Categorieën waarin men juist minder vaak de voorkeur heeft voor A-merken zijn kitten en tapes.

Verbeterde positie

Hoewel in het verleden private labels werden gezien als goedkope imitaties van merkproducten, slagen bouwmarkten er duidelijk in de positie van hun private labels te verbeteren. Natuurlijk zijn er verschillen in leeftijdsgroepen en kluservaring, hetgeen ook sterk met elkaar samenhangt, maar in het algemeen wordt de houding van de consument ten opzichte van private label geleidelijk aan positiever. Voor meer gedetailleerde informatie en cijfers verwijzen wij u naar het Q3 2019 rapport van de Europese Home Improvement Monitor.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.