Europese architecten zijn vaker actief betrokken bij duurzame bouw dan bij circulaire bouw

Gebouwen en het bouwen daarvan leveren een aanzienlijke bijdrage aan de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Ook staat de bouwsector bekend om het grootverbruik van grondstoffen en het produceren van afval. Daarom is het ook geen verassing dat duurzaamheid en circulariteit veelbesproken onderwerpen zijn in de bouwwereld, en dat initiatieven om een meer duurzame en circulaire bouwproces te bewerkstelligen steeds talrijker worden.

Een top-down voorbeeld van dergelijke initiatieven is de European Green Deal (EGD), die we in een voorgaand artikel bespraken. De meeste architecten denken dat het effect van deze set beleidsmaatregelen, die een klimaatneutrale Europese Unie in 2050 nastreven, flink gevoeld zal worden in de bouwsector. Dit laat de aandacht voor en het effect van toekomstige doelen zien, maar hoe zit het met het huidige niveau van duurzaamheid en circulariteit in de bouwsector?

Door hun centrale en invloedrijke rol in het hele bouwproces zijn architecten niet alleen goede indicatoren voor de impact van initiatieven zoals de EGD, maar ook van de huidige levels van duurzaamheid en circulariteit in de Europese bouwsector. Daarom hebben we voor het Q1 2022 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy aan 950 architecten uit acht Europese landen gevraagd in hoeverre hun bedrijven actief betrokken zijn bij duurzame en circulaire bouw.

De meerderheid van Europese architecten zijn actief betrokken bij duurzame bouw

Gemiddeld zegt 58% van de Europese architecten dat hun bedrijven actief betrokken zijn bij duurzame bouw. Wanneer we kijken naar specifieke landen zijn er wel grote verschillen. Architecten uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk lopen voorop met vier van de vijf architecten die beweren bezig te zijn met duurzame bouw. Aan de andere kant van het spectrum geven slechts 28% van de Poolse architecten aan dat hun bedrijven betrokken zijn bij duurzame bouw.

Actieve betrokkenheid bij circulaire bouw is een stuk minder

Waar het gaat om betrokkenheid bij circulaire bouw is het duidelijk dat circulair bouwen nog niet zo normaal is als duurzaam bouwen. Slechts 29% van de Europese architecten geeft aan actief betrokken te zijn bij circulaire bouw. Wederom lopen Nederlandse architecten voorop met 61% actieve betrokkenheid bij circulariteit. Zij worden gevolgd door Spanje en België, die met respectievelijk 37% en 34% boven het Europees gemiddelde zitten. Poolse architecten zijn ook hier het minst betrokken, met slechts 10% die aangeeft actief betrokken te zijn bij circulaire bouw.

Bewustzijn is de sleutel

In Europa geeft slechts 8% van de architecten aan niet bewust te zijn van het concept duurzame bouw, terwijl een kwart zegt niet te weten wat het circulaire bouwconcept is. In Polen, met de laagste betrokkenheid bij zowel duurzame als circulaire bouw, was 29% van de architecten niet bewust van duurzaamheid en 60% niet van circulariteit. In Nederland beweren alle architecten bewust te zijn van beide concepten. Dit wijst er dus op dat waar er meer bewustzijn van een concept is, architecten er ook vaker actief mee bezig zijn.

Het beantwoord echter niet de vraag waar architecten exact bewust van zijn. Duurzaamheid en circulariteit zijn brede termen die op verspillende manieren uitgelegd kunnen worden. Om het bovenstaande te gebruiken voor marketingcampagnes gericht op architecten die geven om duurzaamheid en circulariteit, is het essentieel om bewust te zijn van hoe zij die concepten uitleggen en welke kenmerken ze het meest belangrijk vinden. Voor een volledig overzicht van het bewustzijn van architecten van, hun bijdrage aan en hun ideeën over duurzaamheid en circulariteit verwijzen we naar het Q1 2022 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.