EUROPESE AANNEMERS ZIJN TRADITIONELER GEWORDEN IN HUN AANKOOPGEDRAG

  • Door: Zeynep Kutsal
  • 27 januari 2022
  • Bouw

In het vorige artikel lieten we zien dat verwachte effecten van de pandemie op het koopgedrag van Europese aannemers niet echt naar voren kwamen in onderzoeksresultaten. Aannemers gaven zelf ook aan dat COVID niet echt veranderd heeft waar ze hun aankopen deden, en slechts in geringe mate heeft beïnvloed hoe ze hun bestellingen doen. Dit laat wederom zien dat de aannemersmarkt zelfs te midden van een pandemie een nogal traditionele markt is.

Het wil echter niet zeggen dat er helemaal niks is veranderd in het aandeel van het budget dat aannemers besteden via de verschillende verkoopkanalen. Vanuit dat perspectief is er zelfs een Europese trend richting de meest traditionele manier van aankopen, via de groothandel, zoals te zien wanneer we de resultaten van de H1 2021 Contractor Monitor van USP Marketing Consultancy vergelijken met onze meting van koopgedrag van aannemers in acht Europese landen in 2018.

Een deel van de aankopen direct bij fabrikanten is teruggeschoven naar groothandels

De traditionele manier van kopen bij de groothandel, die op zijn beurt weer inkoopt bij de fabrikant, vormde altijd al het grootse aandeel van aankopen door aannemers. Wanneer we echter een vergelijking maken met 2018, is dat aandeel op Europees niveau zelfs gestegen, terwijl het aandeel van het budget dat aannemers direct bij fabrikanten besteden met ongeveer dezelfde hoeveelheid is gedaald.

Hoewel deze verschuiving van aankopen direct bij de fabrikant naar aankopen bij de groothandel niet in elk land zichtbaar is, laat het feit dat deze verschuiving wel in grote markten als Duitsland en Spanje plaats vindt zien dat het niet enkel om een onregelmatigheid in één land gaat, maar om een echte Europese trend. De vraag is waarom die verschuiving plaats vindt?

Algehele trend of een verkapt effect van corona?

Ondanks dat aannemers aangaven dat COVID-19 hun aankoopgedrag niet veranderd heeft kan het hier nog steeds om een effect, of eigenlijk een samenspel van directe en indirecte effecten van de pandemie gaan. De pandemie heeft bijvoorbeeld materiaaltekorten bij fabrikanten veroorzaakt wat hun productie, productvoorraad en levering gedestabiliseerd heeft. In zulke onzekere tijden is de groothandel om de hoek, die verschillende alternatieve merken in zijn assortiment heeft, een betrouwbaarder optie voor een drukke aannemer.

Dit neveneffect van de pandemie is wellicht versterkt door overkoepelende trends, zoals het feit de bouwsector nog steeds groeit en arbeidstekorten ook een groeiend probleem vormen. Hierdoor hebben aannemers het steeds drukker, waardoor de snelle en betrouwbare manier van kopen bij een groothandel in de buurt nog aantrekkelijker is, met als resultaat dat daar een groter deel van het budget wordt uitgegeven.

Behalve meer zekerheid van beschikbaarheid en levering kan vertrouwdheid ook een rol gespeeld hebben. Het gebrek aan persoonlijk contact tijdens de pandemie kan aannemers die doorgaans via zowel fabrikanten als groothandels inkopen, hebben bewogen om minder bij de eerste, meer bij de laatste te kopen. Vooral in traditionele markten als Duitsland, wanneer een pandemie de mogelijkheid voor aannemers om fabrikanten in persoon te ontmoeten weg neemt, maar direct advies van de vertrouwde lokale groothandel wel beschikbaar is, ligt het voor de hand dat daar meer budget naar toe gaat.

Conclusie

Het bovenstaande laat zien dat een samenspel van oorzaken en ontwikkelingen de verschuiving in het budget dat aannemers wijden aan verschillende verkoopkanalen kan verklaren. Met zo veel variabelen, sommigen tijdelijk en andere meer permanent, is het ook niet verassend dat de trend in Europa als geheel niet even zichtbaar is in elk van de acht landen waar we continu onderzoek doen.

Dat maakt het nog relevanter om zowel een oog te houden op de eigenaardige details van lokale trends en sentimenten, als op de grotere overkoepelende trends in de Europese bouwsector. Voor zowel een Europees overzicht als gedetailleerde informatie over de lokale markt in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, België en Polen verwijzen we u naar de Contractor Monitor van USP Marketing Consultancy.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.