EUROPEES GEBRUIK VAN GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN GROEIT GESTAAG

  • Door: Boris Stankov
  • 28 januari 2022
  • Bouw, Prefab

Geprefabriceerde elementen

Reden te meer om dieper in te gaan op het gebruik van prefab-elementen. Daarom hebben we dit onderwerp als thema van het Q3 2019 rapport van de European Architectural Barometer gekozen. De resultaten van 1600 interviews met architecten uit acht Europese landen laten inderdaad een gestage groei van Prefab zien. 

In Europa bevatte 28% van de bouwprojecten in 2019 gemiddeld enige vorm van geprefabriceerde elementen, een stijging van 4% ten opzichte van 2018. Europese architecten verwachten dat deze groei zich gestaag zal voortzetten tot 37% van de projecten die een vorm van prefab elementen bevatten in 2025.

Prefab vormen

Prefab is echter een vrij breed begrip en daarom hebben we het in drie vormen ingedeeld. Gladde onafgewerkte elementen zijn geprefabriceerde elementen zoals prefabvloeren, dakelementen of gevels die niet geïsoleerd zijn, ramen en installaties. Geprefabriceerde plaatsystemen zijn soortgelijke elementen inclusief isolatie, ramen en installaties. Ten derde zijn geprefabriceerde modulaire gebouwen zoals dakkapellen, badkamercapsules of keukencapsules, of zelfs hele gebouwen, die voor gemonteerd en voor gemonteerd zijn met installaties.

Gladde onafgewerkte elementen

Momenteel worden de geprefabriceerde gewone onafgewerkte elementen het meest gebruikt in Europese bouwprojecten en het gebruik ervan is het afgelopen jaar het meest gegroeid. In feite werden in 2019 in ongeveer evenveel projecten als de andere twee categorieën samen gewone onafgewerkte elementen gebruikt. Hoe het ook zij, Europese architecten verwachten dat het gebruik van geprefabriceerde plaatsystemen de komende jaren het meest zal groeien.

Geografische omstandigheden

Hou er wel rekening mee dat bovenstaande cijfers Europese gemiddelden zijn en dat de populariteit en het verwachte gebruik van prefab elementen per land verschilt. Interessant is dat architecten, naast de verschillen per land, het verband hebben aangegeven tussen het gebruik van prefab-elementen en de geografische omstandigheden op de bouwplaats. Volgens Europese architecten zijn prefab-elementen enerzijds meer gevraagd in grote steden en stedelijke gebieden waar de ruimte op bouwplaatsen beperkt is en de vraag naar snel bouwen het grootst. Anderzijds blijken prefab-elementen efficiënter te zijn in landelijke gebieden die moeilijk te bereiken zijn en waar de weersomstandigheden de bouw op de bouwplaats bemoeilijken.

Conclusie

De resultaten uit het Q3 2019 rapport van de European Architectural Barometer laten samengevat duidelijk een gestage groei van het gebruik van geprefabriceerde elementen zien, die naar verwachting de komende jaren zal aanhouden. Hoewel er momenteel het meest gebruik wordt gemaakt van geprefabriceerde, onafgewerkte elementen, wordt verwacht dat het gebruik van geprefabriceerde plaatsystemen de komende jaren het meest zal toenemen. De gebruiks- en groeiverwachtingen van geprefabriceerde elementen verschillen niet alleen per land, maar worden ook sterk beïnvloed door de lokale omstandigheden op de bouwplaatsen.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.