EEN DERDE VAN DE EUROPESE ARCHITECTEN ONDERVINDT EEN TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN BIJ DE UITVOERING VAN PROJECTEN

Tekort aan arbeidskrachten

Om een beter inzicht te krijgen in deze ontwikkeling hebben we in het Q2-rapport 2019 van de Europese Architectuurbarometerde nadruk gelegd op het tekort aan arbeidskrachten en hebben we architecten gevraagd naar hun ervaringen en percepties op dit gebied. 

Gemiddeld hebben ongeveer drie op de tien Europese architecten momenteel in hun eigen praktijk te maken met een tekort aan arbeidskrachten. Belangrijker voor de totale bouwmarkt is echter dat 34 procent van de architecten momenteel te maken heeft met een tekort aan arbeidskrachten dat de uitvoering van projecten beïnvloedt en 40 procent verwacht dat er de komende vijf jaar een tekort aan arbeidskrachten zal ontstaan bij de uitvoering van projecten.

Landen

Wanneer we naar specifieke landen kijken, zijn er grote verschillen. In Nederland bijvoorbeeld heeft maar liefst 64 procent van de architecten momenteel te maken met een tekort aan arbeidskrachten bij de uitvoering van projecten, terwijl dit in Italië en Spanje respectievelijk slechts 14 en 16 procent is. Ondanks deze verschillen is het duidelijk dat het tekort aan arbeidskrachten voor de Europese bouwsector een steeds groter probleem aan het worden is.

Europese bouwsector groeit

Ondertussen groeit de Europese bouwsector gemiddeld nog steeds, wat leidt tot een toenemende vraag naar arbeidskrachten. In combinatie met een toenemend tekort aan arbeidskrachten ligt het voor de hand dat de arbeidskosten en dus ook de projectkosten zullen stijgen en dat projecten vertraging kunnen oplopen, wat ook door architecten uit Europese landen in verschillende mate wordt verwacht.

Prefab

Een ander positief punt is dat het tekort aan arbeidskrachten ook kansen biedt. Het gebruik van minder arbeidsintensieve oplossingen, zoals prefab-elementen en plug-and-play oplossingen bijvoorbeeld, zal naar verwachting toenemen. In Nederland bijvoorbeeld, waar het huidige tekort aan arbeidskrachten het grootst is, verwacht meer dan 60 procent van de architecten dat het tekort aan arbeidskrachten een aanjager zal zijn voor een toenemend gebruik van prefab-elementen.

Conclusie

Al met al is het duidelijk dat het tekort aan arbeidskrachten een toenemend probleem is voor de bouwsector en meer dan de helft van de Europese architecten verwacht niet dat dit probleem de komende vijf jaar zal worden opgelost. Het is raadzaam dat fabrikanten deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden om op deze ontwikkelingen in te spelen door minder arbeidsintensieve oplossingen te bieden.

Europese architectuurbarometer Q2 2019

Voor meer gedetailleerde informatie over de ontwikkeling en perceptie van het tekort aan arbeidskrachten in een aantal gespecialiseerde sectoren in acht Europese landen verwijzen wij u naar het verslag van de Europese architectuurbarometer Q2 2019 van USP Marketing Consultancy. 

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.