EEN BETAALBAAR HUIS VOOR IEDEREEN? KEN JE HUURDER EN ZORG VOOR MAATWERK

  • Door: Veerle Forschelen-Janssen
  • 20 mei 2021
  • Wonen

Doorstroming senioren en aandacht voor woonstarters

Gemiddeld woont 75% van de corporatiehuurders ‘passend’ gezien het huishoudinkomen. De andere 25% woont goedkoop of duur scheef en deze percentages zijn ongeveer evenredig verdeeld. Maar of een huishouden ook passend woont gezien de gezinssituatie of de (toekomstige) behoefte aan zorg wordt hierin niet meegenomen. Door het gebrek aan geschikte woningen en de angst voor verhuizing is het moeilijk de doorstroming van senioren op gang te brengen. Dit is echter wel heel belangrijk voor het beschikbaar krijgen van woningen voor andere doelgroepen in de markt. Van de corporaties zegt ongeveer de helft zelf voldoende te doen om seniore huurders te laten verhuizen naar een meer passende woning. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de inzet van seniorenmakelaars.

Nog minder aandacht is er voor woonstarters. Het is voor starters vrijwel onmogelijk om aan een woning te komen in de huursector en vaak onbetaalbaar om een woning te kopen. Sommige corporaties springen hierop in met speciale jongerencontracten of jongerenhuisvesting in de vorm van flexibele woonconcepten, concepten met gedeelde voorzieningen of ombouwen van andere ruimtes tot woonruimtes. Een klein beginnetje, maar nieuwbouw en doorstroming zal de markt voor deze groep pas echt een beetje openbreken. 

Inzicht in (kwetsbaarheid van) huurder als start
Pas als je weet welke groepen huurders in welke woningen vertegenwoordigd zijn en hoe zij denken over hun (toekomstige) woonsituatie, kan toekomstbeleid worden gemaakt. Moet de corporatie zich actief gaan richten op de doorstroming van senioren of moet de corporatie juist richten op maatwerk bij kwetsbare gezinnen en kijken naar betaalbaarheid en bijvoorbeeld energiezuinigheid van de woning of moet er juist actief gezocht worden naar alternatieve woonruimtes voor woonstarters?

Nog geen kwart van de corporaties (24%) zegt het komend jaar onderzoek te doen onder haar huurders naar de betaalbaarheid. Het blijft voor veel corporaties dus nog een blinde vlek hoe hun huurders erin staan. Daarbij komt dat onder kwetsbaarheid naast financiële kwetsbaarheid, ook sociale kwetsbaarheid (eenzaamheid/ betrokkenheid) en lichamelijke en mentale kwetsbaarheid (gezondheid en eventuele zorgbehoefte) valt. Allemaal inzichten die kunnen leiden tot een beter begrip van de huurder en zijn/haar toekomstige (woon)wensen.

Eerder verschenen al artikelen rondom het thema:

Klik hier, om het rapport met alle bevindingen uit dit onderzoek gratis op te vragen.     

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.