DOE-HET-ZELVEN VERSUS UITBESTEDEN

Meer dan acht jaar onderzoek naar de Europese markt voor klus- en doe-het-zelfproducten heeft ons een overzicht opgeleverd van de manier waarop grote trends, zoals bijvoorbeeld de vergrijzing van de Europese bevolking, klusgedrag beïnvloeden. Tegelijkertijd hebben we veel informatie verzameld over hoe klusprojecten van consumenten worden beïnvloed door plotselinge disruptieve gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een pandemie.

Eén onderwerp dat het samenspel van trend en incident goed illustreert is het spanningsveld tussen klussen zelf doen en klussen uitbesteden aan andere partijen. Kennis van het klusgedrag van consumenten is essentieel voor het succes van strategieën van fabrikanten en merken van doe-het-zelfproducten.

Om die kennis te kunnen leveren is doe-het-zelven versus uitbesteden een terugkerend thema van de European Home Improvement Monitor van USP Marketing Consultancy. Het is de focus van het Q4 2021 rapport, waarvoor we 6.800 consumenten uit 11 landen hebben gevraagd hoe zij hun klussen in huis doen of uitbesteden.

De trend naar meer doe-het-zelven houdt stand

In de eerste jaren van ons monitoronderzoek, van 2013 tot 2018, zagen we een langzame maar zekere trend van doe-het-zelven naar uitbesteden. Jaar op jaar werd het aandeel consumenten dat klussen in huis zelf oppakte kleiner, terwijl het aandeel klussen dat werd uitbesteed steeg. De grootste redenen voor deze trend richting het uitbesteden van klussen hebben te maken met demografische veranderingen en verschillen tussen generaties.

Aan de ene kant is de Europese populatie aan het vergrijzen en zien we dat consumenten die het gewend waren zelf te klussen naar mate ze ouder worden minder vaak zelf de ladder opgaan of de hamer oppakken. Tegelijkertijd zijn jongere generaties consumenten minder geïnteresseerd in klussen in huis en hebben ze minder ervaring dan de oudere generatie. Tel dat bij elkaar op en het resultaat is dat consumenten steeds minder zelf klussen en meer klussen uitbesteden.

Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek is de trend van doe-het-zelven naar uitbesteden ergens na 2018 gedraaid. Vanaf 2019 is het aandeel uitbestede klussen langzaam gaan dalen en zijn de doe-het-zelfklussen gaan stijgen. Onze meest recente resultaten laten zien dat die trend is doorgezet in 2021. De vraag is waarom die draai?

Arbeid en pandemie

Afgelopen jaren hebben we arbeidstekorten in de bouw en installatiesectoren in veel Europese landen zien stijgen. Stijgende arbeidstekorten maken het lastiger een professional te vinden om een klus aan uit te besteden en drijven ook de kosten van die arbeid op. Als resultaat besluiten meer consumenten zelf de klussen aan te pakken, wat volgens de grafiek na 2018 ook gebeurde.

Naast de invloed van stijgende arbeidstekorten en kosten hebben de plotselinge pandemie en de bijkomende lockdowns ook flink wat opschudding veroorzaakt in deze markt en de stijging van doe-het-zelfklussen op verschillende manieren gekatalyseerd. Ten eerste waren mensen door het rondgaande virus ineens veel terughoudender om een professional in hun huis te ontvangen om een klus te doen, wat er toe leidde dat klussen waarvoor een professional nodig is werden geannuleerd of uitgesteld.

Tegelijkertijd brachten mensen door lockdowns meer tijd thuis door en hadden ze voor klusprojecten budget over dat anders in restaurants of aan vakanties zou zijn uitgegeven. Dat resulteerde in een stijging van het totale aantal klusprojecten. Aangezien mensen meer tijd hadden, bijvoorbeeld omdat ze niet naar hun werk hoefden te reizen, pakten ze vaker zelf de verfkwast of hamer op, wat resulteerde in meer doe-het-zelfklussen ten opzichte van uitbestede klussen.

Zal deze trend standhouden?

Het bovenstaande laat zien hoe het samenspel van grote trends en plotselinge disruptieve gebeurtenissen de markt voor klusproducten en de balans tussen doe-het-zelven en uitbesteden beïnvloed. De vraag is of het aandeel doe-het-zelfklussen zal blijven stijgen. De onvoorspelbaarheid van plotselinge factoren zoals een pandemie kan het moeilijker maken harde voorspellingen te doen.

Desalniettemin weten we dat onervaren mensen tijdens twee jaar pandemie zelf zijn gaan klussen en hebben ervaren dat doe-het-zelven ook zonder ervaring mogelijk is. Met dat in het achterhoofd, gecombineerd met de opgedane kluservaring, is de keuze om klussen in huis zelf te blijven doen makkelijk. Tegelijkertijd zorgen trends als stijgende arbeidstekorten en kosten er ook voor dat mensen aan het doe-het-zelven blijven of beginnen.

Natuurlijk verschillen arbeidstekorten en demografieën per regio. Voor fabrikanten en merken van klusproducten is kennis van lokale details in de gebieden waar ze opereren essentieel voor het succes hun strategieën. Voor de details van het klusgedrag van consumenten uit 11 Europese landen verwijzen we naar het Q4 2021 rapport van de European Home Improvement Monitor van USP Marketing Consultancy.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.