DE INVLOED VAN COVID-19 OP E-INSTALLATEURS

  • Door: Boris Stankov
  • 27 januari 2022
  • Installatie

In de volledige waardeketen zijn de effecten van corona gevoeld. Architecten gaven bijvoorbeeld aan dat meer projecten werden uitgesteld of geannuleerd, installateurs zagen hun orderportefeuille en hun omzet slinken. Deze effecten waren het sterkst te zien in Spanje, waar een volledige lockdown was en bouwplaatsen werden gesloten. Maar zelfs in landen als Nederland, waar de bouw wel door ging, waren de effecten van de pandemie aanzienlijk.

Dat gezegd hebbende, verschilden de effecten en de diepte van de crisis per deel van de waardeketen in de bouw. Over het algemeen werden aannemers het minst geraakt, maar hoe zit het met een doelgroep als de elektrotechnische installateurs? Hoe hard zijn zij geraakt, en wat zijn hun vooruitzichten voor dit jaar?

Duitse en Nederlandse installateurs zijn het minst geraakt

In de European Electrical Installation Monitor, een multi-client onderzoek gebaseerd op 3.200 interviews met e-installateurs per jaar, focussen we elk kwartaalrapport op een bepaalde trend (b.v. duurzaamheid, digitalisering, koopgedrag, oriëntatiegedrag, etc.) en op de economische ontwikkeling van e-installateurs. In de bovenstaande grafiek worden de ontwikkeling van de omzet van e-installateurs in Q2, en hun verwachtingen voor Q3 weergegeven.  Het laat duidelijk zien dat Nederlandse en Duitse installateurs het minst zijn getroffen door de crisis. Zoals eerder gezegd is één van de redenen dat de bouwsector in deze landen niet met een volledige lockdown te kampen had. Bovendien deed de installatiesector het in deze landen voordat de crisis begon erg goed met hoge orderportefeuilles. De installateurs in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen en Spanje zijn veel harder geraakt. Daar melden gemiddeld de helft van de installateurs een sterke krimp in hun omzetten in Q2 2020 vergeleken met Q2 2019. 

 

De vooruitzichten voor Q3 2020 en de rest van het jaar

Als we kijken naar de vooruitzichten voor Q3 2020 (de metingen voor dit rapport vonden plaats aan het einde van Q2) ontstaat er een positiever beeld. In alle landen verwachten installateurs een veel beter derde kwartaal vergeleken met Q2. Vooral in Duitsland, Frankrijk en Nederland verwachten installateurs dat Q3 2020 ten minste op het zelfde niveau zit als Q3 2019. In Spanje en Polen zijn de installateurs het minst positief over Q3 2020, maar vergeleken met Q2 zijn zelfs daar de vooruitzichten van installateurs positiever.

Dit positiever vooruitzicht is ook te zien in het feit dat, na een sterke krimp tijdens de eerste fase van de pandemie, orderportefeuilles in bijna alle landen weer aan het groeien zijn. Met die groeiende orderportefeuilles is het vooruitzicht voor de rest van 2020 nog positiever, al waren nieuwe maatregelen als gevolg van de tweede golf van het virus nog niet aan de orde tijdens de metingen waar dit rapport op gebaseerd is.

Drijvende factoren en barrières voor verdere groei

We hebben gezien dat e-installateurs positiever worden, maar hoe zal dit zich ontwikkelen op de midden en lange termijn? Wat zijn de drijvende factoren en de mogelijke barrières?

Ten eerste geeft een grote vraag een positief beeld. Ondanks dat orderportefeuilles van alle spelers in de bouwindustrie kelderden toen de pandemie net begonnen was, herstellen die zich weer en blijven goed gevuld. Een aanzienlijk arbeidstekort en een grote vraag naar (of tekort aan) residentiele nieuwbouw dragen hier ook aan bij. Een andere sterke drijvende factor is de duurzaamheidstrend, waardoor er meer renovatieklussen zijn en nieuwbouw met complexere en grotere installaties. Ten slotte kunnen investeringen en overheidssteun verdere groei stimuleren, maar de effecten daarvan zullen pas later zichtbaar zijn omdat veel overheidsprojecten nog in de ontwerp- en aanbestedingsfase zitten.

Er zijn ook enkele sterke barrières, waarvan de belangrijkste de ontwikkeling van de tweede golf van besmettingen is. Dit kan een dubbel negatief effect hebben. Ten eerste kan er meer onzekerheid ontstaan en kunnen er nieuwe lockdowns plaatsvinden, wat opnieuw zal leiden tot uitgestelde of afgestelde projecten. Bovendien kan dit ook leiden tot een krimp in residentiele renovatie, onderhoud en reparaties. Toen de eerste golf over ons heen spoelde zagen we immers dat veel consumenten geen professionals durfden of wilden inhuren om aan hun huizen te werken. Het aantal doe-het-zelf klussen steeg, terwijl het aantal ‘doe -het-voor-mij’ klussen sterk daalde. In de zomer steeg het aantal uitbestede klussen en de bereidheid om professionals in te huren weer. In het begin van de crisis vonden 70% van de Europese consumenten het niet fijn om een professional in hun huis te laten werken. Dat aandeel is gedaald naar 40% in juli, maar is sindsdien weer gestegen tot 48% aan het einde van augustus.

Dus wat er gaat gebeuren is lastig te zeggen. Als de tweede golf niet tot zware lockdowns leidt en dus een betrekkelijk lage impact heeft zal de e-installatiemarkt blijven groeien, gestut door sterke economische drijfveren. Aan de andere kant, als de impact van de tweede golf zwaarder is, zou dat een terugval kunnen veroorzaken naar negatieve vooruitzichten en achteruitgang in de markt. De tijd zal leren welk scenario uitkomt.

Over de European Mechanical Installation Monitor en USP Marketing Consultancy

De European Electrical Installation Monitor is een multi-client rapport dat elk kwartaal uitkomt, waarvoor jaarlijks 3.200 e-installateurs telefonisch worden geïnterviewd. De rapporten geven waardevolle inzichten in belangrijke trends en onderwerpen zoals duurzaamheid, koopgedrag, digitalisering en vele andere. Dit onderzoek maakt deel uit van een breder multi-client onderzoeksportfolio dat USP Marketing Consultancy aanbiedt. Andere multi-client rapporten richten zich op doelgroepen als architecten, aannemers, en w-installateurs en loodgieters.    

Naast een multi-client portfolio biedt USP Marketing Consultancy exclusief, ad-hoc marktonderzoek aan, waarbij we onze kennis van de bouw-, installatie-, doe-het-zelf- en vastgoedmarkten die we de afgelopen 25 jaar hebben opgebouwd laten gelden om nieuwe inzichten in context te plaatsen. Onze marktkennis is onze belangrijke troef om tot waardevolle inzichten te komen en gegrond advies te geven. USP Marketing Consultancy is gespecialiseerd in verschillende soorten onderzoek, waaronder merkonderzoek, klanttevredenheid, customer journey, markt analyse, en vele anderen.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.