COVID-19 VERKLARING: USP IS IN STAAT VEILIG VOOR U TE BLIJVEN WERKEN!

In hoofdlijn kunnen we stellen dat:

  • We believe we can be safe and be open for business!
  • We zo zijn georganiseerd dat we veilig onze bedrijfsvoering kunnen continueren! Zo goed als iedereen werkt vanuit huis en u kunt ons op de voor u bekende wijze gewoon contacteren Onze thuiswerk procedures zijn zo ingericht dat de AVG regels worden gevolgd Ook onze callcenter medewerkers werken vanuit huis op het interview system van USP Dit geld took voor de medewerkers van de callcenters die in het buitenland voor ons veldwerk verrichten We volgen de “MRS guidelines on F2F research”, maar overwegen en aanbevelen andere opties daar waar nodig We hebben verschillende “remote research tools” zoals video diepte interviews, online research platforms – beide met de mogelijkheid voor klanten te observeren We begrijpen dat deze tijd creatief en lange termijn denken vereist; we denken in dit kader graag met u mee
  • We volgen de “MRS guidelines on F2F research”, maar overwegen en aanbevelen andere opties daar waar nodig

Indien u meer details wilt weten over deze verklaring, neem gerust contact op met de bij u bekende USP’er.

Op afstand werken

95% van onze medewerkers werkt tot nader order vanuit huis. Al onze onderzoekers, projectmanagers, consultant en operationele staf is volledig hiervoor geëquipeerd. Ze werken via een beveiligde verbinding op het USP netwerk, het telefoon netwerk en het vergader systeem (bij voorkeur MS teams en anders Skype for Business). U kunt onze mensen op hun directe nummer bellen, en onze werkprocedures houden uiteraard rekening met de AVG wetgeving. Op dit moment hebben we de voorkeur voor online meetings / vergaderingen, ter borging van ieders veiligheid. We veronderstellen dat de meeste van onze klanten ook vanuit huis werken. We zijn verder gelukkig technologisch zo ingericht dat ook onze callcenter medewerkers (in Nederland en in het buitenland) op afstand vanuit huis veilig kunnen werken. Hierdoor kunnen we zowel B2B en consumenten enquêtes blijven uitvoeren. En de ervaring de afgelopen 2 weken in landen als Italië en Spanje is dat respondenten (zowel B2B als B2C) goed bereikbaar zijn en graag eens over wat anders praten dan Corona.

Onderzoeksmethoden

Een groot deel van onze onderzoeksmethoden is niet significant geraakt. Callcenter werk kan gewoon doordraaien, veilig zowel voor de enquêteur als de respondent. En doordat we de meeste van de onderzoeksactiviteiten in huis doen, kunnen we snel en agile reageren als de situatie daarom vraagt. Verder hebben onze lokale veldwerkpartners gevraagd naar hun continuïteitsplannen, en we zijn aangenaam verrast over hun mogelijkheden en response die ze tot op heden nog steeds weten te behalen (in somige landen zelfs beter dan anders). 

Betreffende F2F onderzoek volgen het MRS advies: www.mrs.org.uk/resources/coronavirus. Het is wel zo dat zo veel mogelijk online F2F methodieken aan onze klanten voorleggen, daar we goed beseffen dat zaken in deze tijd snel kunnen veranderen. We accepteren dat in sommige situaties alleen F2F mogelijk is en dan volgen we het huidige MRS advies, of stellen veldwerk een paar weken uit.

We willen onze klanten vragen vragen na te denken over de verschillende alternatieven voor F2F kwalitatief onderzoek. Deze houden ondermeer in online groepsdiscussies, online communities en video diepte interviews. We hebben de nodige ervaring hiermee en uw contactpersoon kan u er meer over vertellen!

Tot slot …

USP Marketing Consultancy, groeide van slechts een paar personen naar één van de leidende Europese onderzoeksbureaus voor de bouw, woon en vastgoedsector, door altijd flexibel om te gaan met klant wensen en marktsituaties en lange termijn te denken. Onze eigenaar structuur, bedrijfsprocessen, het met name het sterke team van onderzoekers en projectmanagers zal ons fundament borgen. We kijken met vertrouwen naar de toekomst en denken graag mee met vragen van onze klanten.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.