CORPORATIES ZETTEN IN OP FLEXIBELE WOONCONCEPTEN

  • Door: Veerle Forschelen-Janssen
  • 19 april 2021
  • Wonen

Inzet op flexibele woonconcepten en focus op specifieke doelgroepen (met zorg)
Ruim de helft van de corporaties zegt voor het komend jaar modulaire woonconcepten op het programma te hebben staan. Het is met name een interessante richting voor middelgrote en kleine corporaties om snel in te spelen op de grote vraag naar woningen, maar ook op een later moment flexibel te zijn in de invulling bij veranderende wensen. 

Ook heeft de helft van de corporaties concepten waarbij wonen en zorg gecombineerd worden op de planning. Opvallend hoger is dit percentage bij corporaties die actief zijn in West Nederland (74%).

Welke van de volgende woonconcepten staan bij uw corporatie het komend jaar op de planning?

Corporaties als koploper in de markt bij ontwikkelen nieuwe woonconcepten?

Ruim de helft van de corporaties (53%) ziet corporaties bij uitstek als dé partij om nieuwe woonconcepten te lanceren. Met name middelgrote en kleine corporaties lijken koploper te willen zijn op dit gebied. Zij vinden vaker dat corporaties dé partij hiervoor zijn en hebben ook vaker het komend jaar diverse nieuwe woonconcepten op de planning staan. Als grootste voorwaarde om dit ook echt in praktijk te kunnen brengen is ondersteuning van de gemeente(n). Bijna driekwart van de corporaties (73%) verwacht meer ondersteuning van de lokale overheid. Met name bij het snel beschikbaar krijgen van (betaalbare) locaties. Ook wordt de visie en centrale regie vanuit de landelijke overheid gemist; 88% pleit voor een minister(ie) van Wonen in het volgende kabinet. 

Klik hier, om het rapport met alle bevindingen uit dit onderzoek gratis op te vragen>

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.