CORPORATIES VERLIEZEN HUN HUURDERS NIET UIT HET OOG

  • Door: Veerle Forschelen-Janssen
  • 01 april 2020
  • Wonen

Ondernemen in crisistijd

Er passeren vele mooie en innovatieve voorbeelden hoe corporaties in de huidige situatie hun huurders zoveel mogelijk ondersteunen, zoals de inzet van KCC’s of andere medewerkers voor een persoonlijk praatje met kwetsbare huurders of online bezichtigingen van nieuwe woningen. De Aedes website toont een goed overzicht van gedeelde initiatieven. Wij vertrouwen er dan ook op dat ondanks deze moeilijke tijden de dienstverlening naar de huurders in tact blijft.

Kansen voor de toekomst

Naast het feit dat deze mooie initiatieven tegemoet komen aan de huidige behoeften, zijn er ook initiatieven die in de toekomst wellicht permanent een plaatsje kunnen krijgen binnen de dienstverlening van corporaties en wellicht de dienstverlening beter of efficiënter kunnen maken. Denk hierbij aan de vele nieuwe apps voor contact of instructie of de online bezichtigingen. Deze nieuwe toepassingen zijn door deze crisis qua ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. Een positief neveneffect van de crisis.

Advies over onderzoek: blijf meten

Veel corporaties vragen ons hoe om te gaan met lopende onderzoeken. Wij geloven er in om te blijven meten en ook nu de ervaringen van de huurder mee te nemen, gelijk aan het advies van Aedes om het huurdersoordeel te blijven doormeten. We zien de afgelopen weken zelfs een iets betere respons online en bereidheid tot telefonische deelname. Wel dient telkens kritisch gekeken te worden of de vragen nog relevant zijn, of dat wegens de gewijzigde dienstverlening juist andere vragen gesteld moeten worden. Door de ervaringen van huurders in deze tijd apart te nemen, kunnen we deze plaatsen en duiden tegenover de ervaringen van voor de crisis, zodat ook de gewijzigde dienstverlening goed getoetst kan worden met de huurders.

We wensen iedereen in de sector veel sterkte in het blijven zorg dragen voor hun huurders!

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.