CORPORATIES LUIDEN OPNIEUW DE NOODKLOK OVER ONTWIKKELING LEEFBAARHEID WIJKEN

  • Door: Veerle Forschelen-Janssen
  • 26 april 2021
  • Wonen

Eerder verscheen al een artikel rondom het thema: Eén miljoen toekomstbestendige woningen erbij in 10 jaar
In dit artikel staat centraal: Samen werken aan vitale en leefbare buurten

Helft corporatiemedewerkers voorspelt achteruitgang in leefbaarheid komende twee jaar
USP meet al jaren de mening van corporatiemedewerkers over de ontwikkeling van leefbaarheid in de wijken waar men bezit heeft. Dit beeld blijft al jaren stabiel slecht. Een klein percentage ziet verbetering de afgelopen jaren. Over de toekomst is men iets positiever, maar nog steeds is het overgrote deel niet positief over de ontwikkeling van de leefbaarheid in de wijken. 

Integrale aanpak bij aanpak leefbaarheid
Ruim driekwart (77%) van de corporaties zegt medewerking van stakeholders te missen in de aanpak van leefbaarheid in wijken. Corporaties hebben de ogen en oren in de wijk, maar niet voldoende middelen (kennis, mensen en geld) om alle problemen op te lossen. Zij pleiten dus voor meer samenwerking tussen de verschillende partijen in de wijk. 

Koppeling van informatie bewoners en wijken
Kennis over wat er speelt in de wijken en onder bewoners is het startpunt voor plannen om de leefbaarheid te verbeteren. Met name corporaties in (sterk) stedelijke gebieden (vaker (X)L corporaties) geven aan onvoldoende kennis te hebben over wijken en haar bewoners. Bijna de helft van de corporaties (46%) zegt het komend jaar onderzoek te doen onder haar huurders naar de leefbaarheid en woonbeleving. Bij de grotere corporaties ligt dit percentage hoger. 

Het is echter belangrijk daarna ook de volgende stap te zetten en de bevindingen uit het bewonersonderzoek te koppelen aan andere gegevens over de wijken, zoals type bezit, energieprestatie van bezit, voorzieningenniveau, zorgvraag en -faciliteiten, kenmerken overige bewoners etc. Door deze informatie te koppelen ontstaat er een compleet beeld van de wijk en daarmee de kans om oplossingsrichtingen te formuleren en acties in te zetten. Een zogenaamd wijkdashboard kan op verschillende wijzen ingevuld worden, maar input van verschillende partijen is belangrijk. Daarbij is de mogelijkheid tot het volgen van de ontwikkelingen in de tijd een belangrijke voorwaarde. Zo kan iedereen zien of bepaalde acties tot gewenst effect hebben geleid.  

Klik hier, om het rapport met alle bevindingen uit dit onderzoek gratis op te vragen.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.