CIRCULARITEIT IN DE BOUW NOG IN EEN VROEG STADIUM

USP Marketing Consultancy volgt al vele jaren het thema duurzaamheid in de European Architectural Barometer. We hebben de vraag naar duurzaamheid en de bereidheid om te investeren zien verminderen tijdens de crisisjaren, maar de afgelopen jaar komt dit weer op.

Natuurlijk is deze trend zeker niet nieuw, maar wel relatief nieuw voor de bouwsector. Als het gaat om duurzaamheid, zijn belangrijke elementen zoals energiereductie, inkoop van duurzame materialen en het creëren van een gezonde leefomgeving al (tot op zekere hoogte) ingebed in het bouwproces. In 2017 lag de vraag naar en de bereidheid om te investeren in duurzaamheid door de opdrachtgevers van Europese architecten in de meeste landen al boven de 50%. Maar circulariteit in de bouw is in veel opzichten een vrij nieuw concept. Nadenken over het hergebruik van bouwmaterialen voor de bouw, kijken naar levenscycli, waarde behoud potentieel enzovoorts. Dit zijn nieuwe ontwikkelingen voor de meeste partijen in de bouw. In het nieuwe Q4 2018 rapport van de European Architectural Barometer ligt het thema Circulariteit in de bouw centraal. Hieronder vindt u een infographic met enkele resultaten. Voor een groter beeld: https://www.usp-mc.nl/images/av-circularity_1550154400.png 

Over het algemeen kunnen we concluderen dat de vraag naar en implementatie van circulariteit nog steeds laag is. In Europa wordt in 22% van alle projecten rekening gehouden met circulariteit door architecten. Dit verschilt sterk per land; in Nederland wordt in 30% van de projecten die de Nederlandse architecten doen rekening gehouden met circulariteit, terwijl dat in Frankrijk slechts in 12% van de projecten is. Bovendien zijn er per land grote verschillen, niet alleen als het gaat om de vraag naar circulariteit in projecten, maar ook als aspecten van circulariteit in de bouwsector. Ter vergelijking: in Nederland wordt vooral gedacht aan hergebruik van materialen, terwijl in Italië architecten denken aan het beperken van afval/recyclen van afval bij het denken van circulariteit in de bouw.

Het enige dat overeenkomt tussen de landen is dat er een enorm gebrek aan informatie en productaanbod van fabrikanten. Dit zijn de meest genoemde pijnpunten in alle landen.

Als het gaat om de vraag naar circulariteit, komt dit vooral van gebouweigenaren (behalve in Nederland, waar de rijksoverheid het meest wordt genoemd). De top 5 is echter verschillend per land. Op de vraag welke sector het meest invloedrijk wordt als het gaat om circulariteit, noemt 43% van de architecten de overheid het belangrijkst.

Het volledige verslag behandelt vele aspecten van circulariteit, niet alleen de vraag en de bereidheid om te investeren, maar ook wie de vraag aanstuurt, naar welke segmenten, een aantal barrières en nog veel meer.

Het zal zeer interessant zijn om te zien of circulariteit zal leiden tot nieuwe succesvolle businessmodellen. Denk bijvoorbeeld aan leveranciers met terugkoop overeenkomsten voor structurele componenten en product servicesystemen voor kortere levenscyclusartikelen.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.