CIRCULARITEIT IN DE BOUW KRIJGT MEER BELANG, MAAR IS NOG NIET BEKEND

De term duurzaamheid is uitgegroeid tot een bekend concept in de bouw, het begrip voor het concept is daardoor ook toegenomen. Circulariteit, een ander concept dat momenteel wordt besproken in de bouw, is minder bekend bij architecten. Daarnaast is het aantal opdrachtgevers van bouwprojecten dat vraagt naar circulariteit een stuk lager. Architecten hebben verschillende inzichten in het concept en er zijn grote verschillen per land te zien. In de European Architectural Barometer heeft USP Marketing Consultancy 1.400 architecten in acht Europese landen geïnterviewd. Aan deze architecten werd gevraagd wat hun verwachtingen zijn met betrekking tot de ontwikkelingen omtrent circulaire en duurzame bouwmethoden.

Groot deel van de architecten ervaart vraag naar duurzaamheid, circulariteit wordt minder gevraagd

Kijkend naar de vraag naar duurzaamheid van opdrachtgevers, werden enkele interessante resultaten gevonden, waaronder verschillen tussen landen onderling. Nederland en België zijn de toonaangevende landen als het gaat om investeringen in duurzaamheid. Van alle landen vragen opdrachtgevers in Frankrijk het meest om duurzaamheid, maar de bereidheid om te investeren is daar echter relatief laag. Architecten in Polen ervaren een stuk minder vraag naar duurzaamheid in projecten, en volgens Poolse architecten vraagt meer dan de helft van de opdrachtgevers helemaal niet naar informatie over duurzame oplossingen. Als het gaat om circulariteit staat de industrie duidelijk nog aan het begin van de implementatie van een andere manier van ontwerpen en bouwen. Er is nog steeds een relatief lage vraag naar circulariteit in projecten. Over het algemeen ervaart minder dan een derde van de architecten dat opdrachtgevers vragen om circulariteit in bouwprojecten. Interessant is dat in de Zuid-Europese landen (Spanje en Italië) het meest rekening wordt gehouden met circulariteit bij bouwprojecten. Als we kijken naar de adoptie van andere grote trends binnen de bouwsector, zoals BIM of prefab, blijven deze landen meestal een beetje achter.

Begrip van concepten

Hoewel duurzaamheid een bekend concept is geworden, is circulariteit nog relatief onbekend. Als het gaat om het definiëren van het concept van duurzaamheid, architecten zijn vrij unaniem. Kenmerken als ‘energieneutraal’ en ‘het gebruik van duurzame materialen’ worden in alle landen vaak genoemd. Dit betekent dat het concept van duurzaamheid evolueert van alleen materiaal gerelateerd – goed voor onze planeet en natuurlijke hulpbronnen – naar het bredere onderwerp van het energiezuiniger maken van onze bestaande gebouwenvoorraad. Met een stijgende vraag van opdrachtgevers lijkt het erop dat de sector het belang van duurzaamheid begrijpt. Duurzaamheid is dus niet langer slechts een vaag zoemend concept.

De kennis van circulariteit in verschillende landen verschilt sterk. Hoewel in Italië in veel projecten al rekening wordt gehouden met circulariteit, lijkt het er ook op dat ze een relatief vlak begrip hebben van het concept. Daar gaat het vooral om het beperken van afval en het recyclen van afval, een van de eerste fasen van een circulaire economie. Hoewel recycling van afval in veel landen wordt genoemd, is het interessant om te zien dat in andere landen, zoals Nederland, Spanje en België, de meerderheid al denkt aan hergebruik van materialen. Recycling van afval wordt gezien als een van de eerste fasen van circulair bouwen, terwijl het hergebruik van materialen al een stap verder gaat. Het lijkt erop dat, hoewel in veel projecten in Italië al rekening wordt gehouden met circulariteit, dit slechts op een beperkte manier gebeurt. Het gaat in Italië namelijk vooral over het beperken van afval en de recycling van afval, de eerste stappen van een circulaire economie. Landen zoals Spanje, Nederland en België lijken een meer specifiek inzicht in het onderwerp te hebben. Deze landen houden niet alleen rekening met de eerste aspecten van circulair bouwen, maar ze denken ook al aan het hergebruik van materialen. Daarnaast denken deze landen, in mindere mate, ook nog aan de mogelijke toekomstige transformatie van gebouwen, en dit vervolgens te integreren in hun oorspronkelijke ontwerpen.

Over de Europese Architectuurbarometer

De European Architectural Barometer is een studie van USP Marketing Consultancy, gebaseerd op 5.400 succesvolle interviews met architecten in acht Europese landen die elk jaar plaatsvinden. Ieder kwartaal wordt een rapport gepubliceerd over een specifiek onderwerp zoals BIM, prefabricage, mediaoriëntatie van architecten en nog veel meer. Het rapport bevat ook toekomstige bouwvolumevoorspellingen, gebaseerd op de orderboekontwikkeling van architecten en andere economische indicatoren in de bouwsector.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.