Arbeidstekort

Selecteer category

GROOT TEKORT AAN PROFESSIONELE SCHILDERS IN EUROPA VERWACHT

In de totale bouw- en installatiemarkt neemt de werklast van professionals toe vanwege een groeiend tekort aan arbeidskrachten, zowel kwalitatief als kwantitatief. Voor bouw gerelateerde beroepen, zoals bijvoorbeeld een professionele schilder, lijkt het vrij moeilijk om nieuwe generaties professionals te werven, omdat jongeren minder geïnteresseerd lijken in dit soort banen.

Een reden is dat deze banen het imago hebben dat ze weinig worden betaald, fysiek veeleisend zijn en worden beschouwd als beroepen met een lage status. Dit maakt het moeilijk om het gat in kwaliteit en kwantiteit op te vullen die overblijft bij de oudere generaties bouwprofessionals die de markt zullen verlaten in de komende jaren wanneer ze met pensioen gaan. Bovendien moesten veel bedrijven die actief zijn in de verfindustrie personeel ontslaan tijdens de crisis en veel van deze professionals kregen nieuwe banen in andere industrieën en komen niet terug.

BREXIT EN DE BOUWSECTOR; BRITSE ARCHITECTEN VOORSPELLEN EEN STERKE DALING VAN VOLUMES

Ongeacht onze kijk op de zaak, kunnen we het er allemaal over eens zijn dat het onderwerp Brexit gehuld is in volatiliteit. Aangezien de situatie van dag tot dag verandert, zijn alle voorspellingen over hoe de Brexit in de praktijk zal uitpakken slechts speculaties. Ongeacht de uitkomst van Brexit eist de huidige onzekerheid nu al haar tol in de Britse bouwsector, zoals blijkt uit de resultaten van de laatste versie van de Europese Architectuurbarometer (Q2 2019), waarvoor we architecten uit acht Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, hebben geïnterviewd over de omzet- en orderportefeuilleontwikkelingen en over het thema ‘arbeidstekort’.

EEN DERDE VAN DE EUROPESE ARCHITECTEN ONDERVINDT EEN TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN BIJ DE UITVOERING VAN PROJECTEN

Het tekort aan arbeidskrachten op de Europese bouwmarkt neemt toe, een ontwikkeling die we hebben gezien in verschillende studies over specifieke sectoren zoals bijvoorbeeld schilders en aannemers. Enerzijds lijkt het moeilijk om de jongere generaties te motiveren om een carrière in de bouwsector na te streven, vooral door een hardnekkig imago van banen in de bouwsector als banen met een lage status en lage lonen. Aan de andere kant zal een aanzienlijk deel van de geschoolde werknemers, als gevolg van de vergrijzing van de bevolking in Europa, de arbeidsmarkt in de bouwsector verlaten omdat zij de komende tien jaar met pensioen zullen gaan. Het nettoresultaat is een toenemend tekort aan arbeidskrachten, dat steeds meer gevolgen heeft voor de bouwsector.

TEKORT AAN GESCHOOLDE PROFESSIONELE SCHILDERS VERSPREIDT ZICH OVER EUROPA

De Europese professionele verfindustrie kampt met een voortdurend tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Jaar na jaar overtreft de uitstroom van arbeid (meestal pensionering) de instroom (nieuw opgeleide ambachtslieden). Deze ontwikkeling is de grootste uitdaging voor professionele schildersbedrijven in Europa en dit probleem zal de komende jaren waarschijnlijk nog erger worden. Dit zijn enkele van de bevindingen van de Painter Insight Monitor 2020, uitgevoerd door USP Marketing Consultancy onder professionele schildersbedrijven in 10 grote Europese markten.

TOENEMENDE WERKDRUK DOOR COVID

Professionele schilders in Europa hebben het erg druk. Door de grote hoeveelheid woningrenovaties en het aanhoudende tekort aan vakmensen kunnen schilders de werkdruk simpelweg niet bijhouden. Verdere hulp van fabrikanten om sneller en goedkoper te werken wordt zeer op prijs gesteld. Dit zijn enkele van de bevindingen van de Painter Insight Monitor 2021, uitgevoerd door USP Marketing Consultancy onder professionele schildersbedrijven in 10 grote Europese markten.

DUITSE EN POOLSE INSTALLATIEBEDRIJVEN WORDEN BELEMMERD IN HUN GROEI DOOR PERSONEELSTEKORT

2018 was een geweldig jaar voor de bouw- en installatiesector, met hoge groeicijfers. Na een paar jaar van hoge groei leidt de toenemende werkoverbelasting tot een toename van het aantal vacatures. Meer dan 40% van de Poolse en Duitse installatiebedrijven heeft ten minste één vacature voor installatie gerelateerde functies. Dit zijn enkele van de resultaten van het Q3- en Q4 2018-rapport van de Europese Mechanische Installatiemonitor met als thema ‘Direct bestellen bij de fabrikant’. Dit rapport is gebaseerd op 900 succesvolle interviews met HVAC installateurs en loodgieters in zes Europese landen.

Selecteer categorie

Neem contact op

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
Wij helpen u graag.

Neem contact op met onze expert:

Dirk Hoogenboom

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.