BREED DRAAGVLAK BOUW VOOR BETAALBARE HUURSECTOR

  • Door: Veerle Forschelen-Janssen
  • 12 augustus 2021
  • Wonen

Meer aandacht voor sociale huursector

Bijna 80% van de bouwpartijen is het eens met de stelling dat er landelijk gestuurd moet worden op de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen. Daarbij vindt 60% het een goed idee om de verhuurdersheffing voor corporaties te schrappen om de sociale huursector weer te kunnen laten groeien.

Stelling: Er moet landelijk gestuurd worden op de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen om zo te voorkomen dat er enkel woningen worden gebouwd in het dure segment.

Stelling: De verhuurdersheffing moet geschrapt worden zodat de sociale huursector weer kan groeien.

Regie en inzicht in haalbaarheid plannen overheid

Driekwart van de bouwpartijen geeft aan meer inzicht te willen in de haalbaarheid van de plannen van gemeenten en provincies. Ook ziet men een speciale minister in het nieuwe kabinet wel zitten om de regie te nemen en gemeenten en provincies aan te sporen beslissingen te versnellen.

Stelling: De haalbaarheid van bouwplannen van gemeenten en provincie moet inzichtelijker (bv, heeft de grond al een woonbestemming, wat zijn de verwachte en feitelijke voortgang, en welke omgevingsrisico’s zijn er?).

Stelling: Er moet een Bouw minister komen om gemeenten en provincies aan te sporen beslissingen te nemen over bouwlocaties als die uitblijven zelf een besluit te nemen.

Kortom de roep vanuit corporaties voor meer aandacht voor een evenwichtige woningmarkt, meer aandacht voor de sociale huursector en meer inzicht en regie vanuit de overheid wordt breed gedragen in de bouwsector. Dit brede draagvlak is noodzakelijk om de woningmarkt voor iedereen toegankelijk te maken. 

Klik hier voor meer informatie over de BouwMonitor of het bestellen van het meest recente trendrapport.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.