AANNEMERS ZETTEN EERSTE STAPJES OP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE BOUWECONOMIE

Niveau van betrokkenheid Als relatief nieuw concept in de bouwwereld staat het niveau van begrip en integratie van circulariteit nog in de kinderschoenen en verschilt dit niveau per land. Gemiddeld is 31% van de Europese aannemers actief betrokken bij circulariteit in hun werk. Meer dan de helft van de Poolse aannemers is zich niet eens bewust van het circulariteitsconcept, waardoor ze de minst deskundige en actieve markt zijn in de Europese bouwsector, terwijl Nederlandse aannemers het meest actief betrokken zijn bij het concept.

European Contractor Monitor H1 2020 – USP Marketing Consultancy

De mate van betrokkenheid komt ook tot uiting in de perceptie van de circulaire bouweconomie. Landen die actiever betrokken zijn bij circulariteit denken meer aan hergebruik van materialen/producten en bouwdelen dan alleen aan het gebruik van gerecyclede materialen. De mate van betrokkenheid komt ook tot uiting in de perceptie van de circulaire bouweconomie. Landen die actiever betrokken zijn bij circulariteit denken meer aan hergebruik van materialen/producten en bouwdelen dan alleen aan het gebruik van gerecyclede materialen. Maar zelfs in de landen die actiever bij dit concept betrokken zijn, is het aandeel van projecten waarin met circulariteit rekening wordt gehouden en de bereidheid om erin te investeren nog steeds laag. Gemiddeld wordt in 13% van de woningbouwprojecten en in 12% van de utiliteitsbouwprojecten van alle Europese aannemers rekening gehouden met circulariteit.

Lange weg naar volledige circulariteit

Deze resultaten laten zien dat er nog een lange weg te gaan is om een volledig circulaire bouweconomie te realiseren. Naast onderwijs en mentaliteitsverandering naar meer geavanceerde en moderne bouwmethoden, staat samenwerking van alle partijen die betrokken zijn bij de bouwcyclus bovenaan de lijst van de te ondernemen acties. Als leverancier van bouwmaterialen en oplossingen is de rol van fabrikanten op dit pad van groot belang. Inzicht in de houding ten opzichte van circulariteit in elke markt is voor hen essentieel om materialen, producten en oplossingen te ontwerpen die gericht zijn op de juiste belanghebbenden in de juiste markten.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u door naar het Contractor Monitor H1 2020 rapport.

 

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.