1 OP DE 5 NEDERLANDERS WIL IN TINY HOUSE WONEN

  • Door: Veerle Forschelen-Janssen
  • 25 mei 2020
  • Wonen

20% van de Nederlandse woonconsumenten zou in een tiny house willen wonen, bijna 30% van de sociale huurders

Van alle Nederlanders zegt 20% het tiny house concept een interessant concept te vinden en er zelf ook wellicht in te willen gaan wonen. Nog eens 42% vindt het een interessant concept maar ziet zichzelf nog niet in een tiny house wonen. De interesse om zelf in een tiny house te wonen is hoger dan gemiddeld onder jongeren (tot 35 jaar) en zogenaamde empty-nesters (tussen 50 en 75 jaar oud). Logischerwijs is de interesse minder groot in de leeftijdsgroep 35 tot 50 (vaker gezinnen, waarvoor ruimte doorslaggevend is in een woning) en ouderen (boven de 75 jaar, die in een vervolgwoning vaker op zoek zijn naar extra comfort of zorg). 

De interesse is met name hoog onder huurders, maar liefst 29% van de sociale huurders in Nederland zegt wellicht in een tiny house te willen wonen. Ook hier zien we dat het met name jongeren (onder de 35 jaar) zijn en de groep tussen de 50 en 75 jaar. De afmeting van een tiny house is de belangrijkste reden om geen interesse te hebben. Aan de andere kant zorgt juist de beperkte oppervlakte voor geïnteresseerden, naast het duurzaamheidaspect.  Voor starters geldt daarnaast dat de flexibiliteit en prijs als groot voordeel wordt gezien. 

Twee uitdagingen, 1 oplossing

De twee grootste uitdagingen voor de corporatiesector de komende jaren, het woningtekort en de verduurzamingsopgave, vinden een oplossing in tiny houses. De grote interesse onder huurders is daarom ook hoopgevend. De afgelopen jaren zijn er door corporaties al diverse tiny house projecten ontwikkeld. Enerzijds in de vorm van seriematig geproduceerde prefab microwoningen, geplaatst op een tijdelijke locatie als (tijdelijke) verlichting van de lokale woningmarkt. Vaak hebben bij dit soort projecten bepaalde doelgroepen voorrang, zoals spoedzoekers, asielzoekers of jongeren. Aan de andere kant experimenteren en participeren ook steeds meer corporaties in zogenaamde co-creatie projecten met toekomstige bewoners. Hierbij ligt het initiatief soms bij de toekomstige bewoners en soms bij de corporatie. In dit soort projecten ligt de nadruk veel meer op het duurzaamheidsaspect en de participatie dan op tijdelijk en snel.  

Goed voorbeeld doet volgen

Corporaties zijn soms nog wat huiverig om te starten met een project van een of meerdere tiny houses. Is er wel voldoende interesse? Hoe werkt de participatie van toekomstige bewoners? Wie draait voor welke kosten op? Wat als de huurder gaat verhuizen? Maar ook welke materialen en nieuwe duurzame toepassingen kunnen worden toegepast? Vragen die juist door collega-corporaties, die al een dergelijk project hebben doorlopen of in dezelfde fase van ontwikkeling zitten, kunnen worden beantwoord. Naast het feit dat er door (en voor) bewoners al vele blogs met ervaringen worden geschreven is het voor corporaties en gemeenten ook belangrijk om ervaringen te horen en te delen. Geslaagde projecten zijn belangrijk om gemeenten en corporaties die nog twijfelen over de streep te trekken en zo als katalysator te gaan werken bij deze ontwikkeling.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.